DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Ministerky na TA3
V nedelu 9. apríla boli hostami relácie V politike ministerky vlády P. Pellegriniho Gabriela Matecná (nom. SNS), Andrea Kalavská, Martina Lubyová (nom. SNS) a Lubica Laššáková (SMER-SD). Ministerky predstavili svoje vízie a priority v rezortoch pôdohospodárstva, zdravotníctva, školstva a kultúry bez politického oponenta. 
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Gabriela Matečná
 • Andrea Kalavská
 • Martina Lubyová
 • Ľubica Laššáková
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Andrea Kalavská

Po niekoľkých desiatkach rokov sa idú kupovať nové plošné, celoplošné lineárne urýchľovače myslím v počte 16 do konca roka 2018.

V politike - 16.04.2018
Neoveriteľné

15. marca 2018 rezort zdravotníctva ohlásil, že plánuje nakúpiť prostredníctvom centrálneho obstarávania 16 lineárnych urýchľovačov. Predpokladaná hodnota celkovej zákazky spolu s inými prístrojmi dosahuje 57 mil. eur. Prvé prístroje by nemocnice mali obdržať do konca roka 2018. Cieľom ver...

Ľubica Laššáková

SMER-SD

... dokonca v referende, ktoré bolo na tému, či koncesionárske poplatky áno alebo nie, sa obyvatelia jednej vyspelej európskej krajiny vyjadrili, že áno.

V politike - 09.04.2018
Pravda

Ministerka Laššáková vo svojom výroku mieri na referendum, ktoré sa 4. marca 2018 uskutočnilo vo Švajčiarsku. Švajčiari rozhodovali o zrušení resp. zachovaní koncesionárskych poplatkov za verejnoprávny rozhlas a televíziu, ktoré vysielajú v štyroch jazykoch krajiny. Predmetná otázka znela, či sú obč...

Ľubica Laššáková

SMER-SD

...RTVS má viaczdrojové financovanie. Jednak teda je to takzvaná zmluva so štátom, potom sú to koncesionárske poplatky, (...). A potom sú to príjmy z reklamy. Tie príjmy z reklamy sú pomerne nepatrné,(...).

V politike - 09.04.2018
Pravda

Podľa § 20, zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska sú príjmami RTVS, ako tvrdí ministerka Laššáková, úhrady za služby verejnosti v oblasti vysielania poskytovanými RTVS (koncesionárske poplatky), príspevky zo štátneho rozpočtu, príjmy z vysielania mediálnej komerčnej kom...

Ľubica Laššáková

SMER-SD

...v tom Slovenskom rozhlase bola jedna z mojich špecializácii práve kultúra. Takže pripravovala som rôzne kultúrne pozvánky, moderovala som niektoré kultúrne podujatia. (...) Skôr by som sa možno vrátila k tomu, že 25 rokov som pracovala v médiách a v kultúre a v politických štruktúrach iba 5.

V politike - 09.04.2018
Pravda

Podľa dostupných údajov na webovej stránke Ministerstva kultúry SR Ľubica Laššáková v rokoch 1988-2011 pracovala ako redaktorka a moderátorka Slovenského rozhlasu. Niekoľko rokov bola aj vedúcou odbornej redakcie a publicistiky. Neskôr zastávala pozíciu programovej a tlačovej manažérky PKO v Ba...

Ľubica Laššáková

SMER-SD

...v rezorte kultúry a médií som pracovala takmer 30 rokov (...).

V politike - 09.04.2018
Pravda

Ako uvádza oficiálna stránka Ministerstva kultúry SR a aj Denník N, novovymenovaná ministerka kultúry Ľubica Laššáková absolvovala štúdium na Katedre rozhlasovej a televíznej žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už od roku 1983 pôsobila ako zástupkyňa šéfreda...

Martina Lubyová

...sme zmenili systém financovania tých školských klubov. To znamená, že sme prerobili tú bázu, na základe ktorej sa financuje, aby to bolo naozaj adresné, aby financie išli z podielových daní tam, kde naozaj školské kluby sú, že sme navýšili objem financovania, navýšili sme aj tie koeficienty.

V politike - 09.04.2018
Pravda

Vládny návrh novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení bol poslancami Národnej rady SR schválený v júni 2017. Táto novela je platná od 1. januára 2018 a prináša niekoľko základných zmien, v ktorých je zahrnuté aj spravodli...

Martina Lubyová

...ten fínsky model, ktorý doručuje aj dlhodobo medzinárodne najlepšie uznávané výsledky aj v tých testovaniach PISA (...).

V politike - 09.04.2018
Pravda

Počas šiestich doteraz uskutočnených testovaní PISA, Fínsko sa umiestnilo vždy na popredných miestach v rámci testovaných krajín. Posledné testovanie bolo v roku 2015, kedy sa Fínsko spomedzi 70 testovaných vzdelávacích systémov sveta umiestnilo v kategórií vedecká gramotnosť na piatom mieste, v kat...

Martina Lubyová

...ten program vzdelávania (Národný program rozvoja vzdelávania, pozn.), to je program na 10 rokov.

V politike - 09.04.2018
Pravda

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR vo svojom výroku hovorí o Národnom programe rozvoja vzdelávania s názvom Učiace sa Slovensko. V samotnej finálnej verzii dokumentu, ktorá bola predstavená v septembri 2017, sa píše: "Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republik...

Martina Lubyová

...v rámci toho Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania vypracované ocenenie všetkých možných opatrení. Vychádza nám to zatiaľ v tom 10-ročnom horizonte asi na 1,2 miliardy eur. To znamená, rádovo asi 120 miliónov eur ročne.

V politike - 09.04.2018
Neoveriteľné

Najnovšia verzia Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania s názvom "Učiace sa Slovensko" bola zverejnená v septembri 2017 (.pdf). Tento dokument rozsiahlym spôsobom popisuje v 10-ročnom výhľade strategické zámery SR v oblasti výchovy a vzdelávania. Avšak tento dokument neobsahuje konkrétnu i...

Martina Lubyová

...tie rozpočtové dopady sú obrovské, aj to 6% zvýšenie sú 200-300-miliónové položky, rádovo každý rok v štátnom rozpočte.

V politike - 09.04.2018
Nepravda

Analýza vplyvov zvyšovania platov učiteľov na rozpočet verejnej správy uvádza, že v rokoch 2018, 2019 a 2020 by mala valorizácia o 6 % ročne predstavovať 104 092 530 eur (výdavky verejnej správy celkom).Podľa programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-2020 sa vláda zaväzuje vykonať "legislatívne ...

Martina Lubyová

... dnes už učiteľ priemernú mzdu má vyše 1100 eur a naozaj patria k tej skupine verejnej správy, ktorá mala najviac zvyšované platy za uplynulé roky.

V politike - 09.04.2018
Pravda

Pre potreby overenia tohto výroku sme porovnávali zvyšovanie platov pedagogických zamestnancov regionálneho školstva (ZŠ a SŠ) so zvyšovaním platov zamestnancov verejnej správy od roku 2016. Priemerná mzda pedagogických zamestnancov regionálneho školstva skutočne 2017 presiahla 1000 eur.  Takis...

Martina Lubyová

...vo Fínsku sa iba 10% uchádzačov o štúdium na pedagogickej fakulte dostane na štúdium, je taký obrovský záujem.

V politike - 09.04.2018
Pravda

Profesia pedagóga je vo Fínsku považovaná za jednu z najhodnotnejších profesií. Podľa informácií zverejnených na stránke Fínskej národnej kancelárie pre školstvo je zo všetkých uchádzačov o štúdium v programoch na vzdelávanie pedagógov základnych škôl prijatých skutočne iba 10 percent uchádzačov, ak...

Martina Lubyová

Žijem vedu, ktoré je najužším príbuzenským vzťahov prepojené na zakladateľa Progresívne Slovensko. A nedá sa s nimi komunikovať, pretože píšu otvorené listy a keď ich pozvete na rokovanie, tak jednoducho neprídu.

V politike - 09.04.2018
Zavádzajúce

Žijem vedu je apolitická platforma, ktorá ako svoj cieľ predstavuje možnosť ponúkať priestor všetkým slovenským vedkyniam a vedcom prispieť k napredovaniu vedy na Slovensku. Prepojenie na Progresívne Slovensko, o ktorom Lubyová hovorí, má členka administratívneho tímu, Dominika Truban, ktorá je manž...

Martina Lubyová

...napríklad tá organizácia, ktorá sa v súčasnosti volá Slovenská komora učiteľov, to nie je takáto profesijná komora, ktorá by bola apolitická, nezávislá a je zriadená zákonom a zo správy na minulý rok má na členskom vybraté 135 eur.

V politike - 09.04.2018
Pravda

Slovenská komora učiteľov je občianskym združením zaregistrovaným Ministerstvom vnútra SR, teda nie je profesijnou komorou. Tie sú zriadené každí samostatným zákonom, v ktorom je deklarovaná ich nezávislosť, čo je možné označiť aj za apolitickosť. V súčasnej dobe neexistuje jednotná profesijná,...

Martina Lubyová

...komory sú zriadené zákonom, sú apolitické, sú naozaj nezávislé od štátnej správy a sú hlavne teda samosprávne.

V politike - 09.04.2018
Pravda

Profesné komory sú zriadené každá samostatným zákonom v ktorom je deklarovaná, že sú nezávislé a samosprávne. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Na Slovensku v súčastnosti existuje viacero profesných komôr ako napríklad komora lekárov, sestričiek alebo architektov, avšak v súčasnej dobe&nb...

Martina Lubyová

...po znovunominovaní do tejto vlády od strany SNS som dostala podporu tejto naozaj najväčšej reprezentatívnej organizácie (Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy, pozn.).

V politike - 09.04.2018
Pravda

Rada Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku prijala 22. marca 2018 "Vyhlásenie Rady OZ PŠaV na Slovensku" k aktuálnej spoločenskej situácií a hlavným požiadavkám zamestnancov školstva v ktorom uviedli, že budú "podporovať všetky kroky súčasnej ministerky školstva, vedy, výskumu a ...

Martina Lubyová

...so zástupcami študentov a to je študentská rada vysokých škôl, (...), že sa nám podarilo spoločnými silami docieliť to masové dofinancovanie internátov za 50 miliónov,(...).

V politike - 09.04.2018
Pravda

Študentská rada vysokých škôl s podporou ministerky školstva Martiny Lubyovej docielili vďaka tlaku na premiéra Roberta Fica, aby splnil svoj verejný sľub z roku 2015, že vláda vyčlení peniaze na rekonštrukciu internátov. V rokoch 2018 a 2019 vláda poskytne rektorom na rekonštrukciu internátov celko...

Andrea Kalavská

V súčasnosti prebieha zase legislatívna úprava zákona, ktorý upravuje eZdravie (...).

V politike - 09.04.2018
Pravda

Úprava elektronického zdravotníctva (eZdravia) je obsiahnutá v zákone č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Posledná novelizácia tohto zákona bola vykonaná zákonom č. 351/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2018, s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť ...

Andrea Kalavská

...aj NCZI zriadilo call centrum, call linku, kde vlastne poskytovatelia môžu volať, keď majú nejakú problém so softvérom (eZdravie, pozn.), hardwerom a pýtať sa teda alebo vznášať svoje pripomienky.

V politike - 09.04.2018
Pravda

Pre používateľov služieb elektronického zdravotníctva je sprístupnené call centrum, ktoré je k dispozícii počas pracovných dní od 07:00 do 19:00 telefonicky alebo elektronicky cez kontaktný formulár. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Call centrum slúži predovšetkým poradenstvu zdravotníckym pracovníkom/p...

Andrea Kalavská

...nabehli sme na tento systém eZdavia od 1. 1. 2018 (...).

V politike - 09.04.2018
Pravda

Systém elektronického zdravotníctva tzv. eZdravie (eHealth) bolo spustené 1. januára 2018. V programe implementácie elektronického zdravotníctva sa uvádza, že "víziou elektronického zdravotníctva je poskytnúť správne informácie v správny čas na správnom mieste vo všetkých etapách a proceso...

Andrea Kalavská

...teraz sme nakúpili 13 alebo obstarali v rámci verejného obstarávania 13 CT prístrojov. Prebieha súťaž o MR prístroje. Myslím, že počet asi 15.

V politike - 09.04.2018
Pravda

Ministerstvo zdravotníctva SR zrealizovalo centrálne obstarávanie CT prístrojov ešte v roku 2016. Vďaka obstarávaniu získalo 13 nemocníc CT prístroj výrazne lacnejšie, so zľavou až do 50 %. 15. marca 2018 rezort zdravotníctva ohlásil aj centrálny nákup magnetických rezonancií – MR prístrojov. Zakúpi...

Andrea Kalavská

...my od roku 2017 ministerstvo zdravotníctva disponuje kapitalovými výdavkami alebo peniazmi 70 miliónov eur je to ročne, ktoré my môžme použiť vo forme kapitálových výdavkov na naše nemocnice.

V politike - 09.04.2018
Pravda

Kapitálovými výdavkami sú najmä rozpočtové výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku, výdavky na tvorbu hmotných a mobilizačných rezerv, ako aj príspevky a dotácie iným právnickým osobám a fyzickým osobám na uvedené účely podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtov...

Andrea Kalavská

V rámci teda ministerstva sme vysúťažili alebo súťažíme až 7 tisíc nových postelí a teda aj toaletných stolíkov (...).

V politike - 09.04.2018
Pravda

Ako vyplýva z tlačovej správy zverejnenej 6. marca 2017 na oficiálnej stránke Ministerstva zdravotníctva SR, ministerstvo plánovalo začať centrálne obstarávanie postelí v priebehu mesiaca marec 2017. „Očakávame, že prvé centrálne zakúpené lôžka budú do nemocníc dodané koncom mája, alebo začiatkom jú...

Andrea Kalavská

...v súčasnosti od 1.4. je platná vyhláška, keď sestra môže samozrejme určitý stupeň sestry, môže samostatne predpisovať zdravotné pomôcky.

V politike - 09.04.2018
Pravda

Dňa 1. apríla 2018 vstúpila do platnosti vyhláška Ministerstva zdravotníctva, podľa ktorej (§ 3, písmeno g) "sestra s pokročilou praxou v súlade so štandardmi a s lekárskou diagnózou samostatne indikuje a predpisuje zdravotnícke pomôcky súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti po...

Andrea Kalavská

Zvýšili sme plat sestre, ktorá je teda magisterka, má špecializáciu.

V politike - 09.04.2018
Pravda

Dňa 6. decembra 2017 schválila NR SR vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rast miezd sa týka sestier s vys...

Andrea Kalavská

...ako prvý v histórii sme zadefinovali kompetencie zdravotných sestier, pôrodných asistentiek a všetkých dokonca trinástich iných zdravotníckych profesií (...).

V politike - 09.04.2018
Nepravda

Výrok hovorí o vymedzení kompetencií zdravotných sestier, pôrodných asistentiek a ostatných zdravotníckych profesií. Aj napriek tomu, že od 1. apríla 2018 platí nová vyhláška, ktorá rozšírila kompetencie zdravotníckych sestier a pôrodných asistentiek, nejedná sa o prvú takúto vyhlášku. O rozsahu pra...

Andrea Kalavská

...zriadil (bývalý minister Tomáš Drucker, pozn.) inštitút alebo post ministerskej sestry, ktorý dovtedy nebol. My sme zvýšili kompetencie zdravotníckym asistentom. Čiže sestra sa plne môže venovať ošetrovateľskému procesu a tie jednoduchšie manuálne činnosti robí asistent zdravotnícky, čiže tým pádom môže sestru odbremeniť.

V politike - 09.04.2018
Pravda

Výrok hovorí o poste ministerskej sestry a náplni práce zdravotníckeho asistenta. Povolanie ministerskej sestry bolo zavedené ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom v augiste 2016 ako jedna z požiadaviek sesterskej komory. Okrem toho došlo v marci 2017 aj k rozšíreniu právomocí zdravotnickych asi...

Andrea Kalavská

Máme na ministerstve zdravotníctva inštitút zdravotnej politiky, kde sme opakovane prepočítavali počty chýbajúcich sestier a zvolili sme vhodnú štatistiku metedológiu. Porovnávali sme to so štatistikami OECD. My sme v roku 2016 robili špeciálne zisťovanie počtu sestier (...). Nám podľa údajov, ktorými disponuje Inštitút zdravotnej politiky, chýba 2 300 sestier cca.

V politike - 09.04.2018
Pravda

Inštitút zdravotnej politiky (IZP) "je analytickým a poradným útvarom Ministerstva zdravotníctva SR". Jeho úlohou je spracovávať a centralizovať údaje o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Podľa prepočtov IZP z jesene 2016 chýba na Slovensku do 2300 zdravotných sestier. Výrok hodnotíme ako pravd...

Andrea Kalavská

...pracovala som ako lekárka v rozvojových krajinách.

V politike - 09.04.2018
Pravda

Podľa oficiálneho webu Ministerstva zdravotníctva SR ministerka Andrea Kalavská pôsobila ako lekárka v rámci projektov aj v zahraničí, v krajinách ako Južný Sudán, Kambodža, Haiti či Kirgizsko. Výrok označujeme za pravdivý.„Doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. absolvovala štúdium medicíny na Lekársk...

Andrea Kalavská

...už som dva roky pôsobila ako štátna tajomníčka (...).

V politike - 09.04.2018
Pravda

Nová ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská pôsobila od 14. apríla 2016 ako štátna tajomníčka na Ministerstve zdravotníctva SR. Po dvoch rokoch vo funkcii štátnej tajomníčky ju po vládnej kríze prezident Andrej Kiska vymenoval za novú ministerku zdravotníctva. Výrok hodnotíme ako pravdivý....

Gabriela Matečná

...niekoľko rokov dozadu, keď sme mali škody na ovocí a tam ministerstvo spolu s vládou Slovenskej republiky a s ministerstvom financií, pomohlo odškodniť týchto farmárov a dali sme tam myslím, že objem 3,1 milióna eur. 20 miliónov eur (vyčíslená škoda farmármi, pozn.) na sucho, ktoré bolo minulý rok, je obrovská čiastka. Ja potrebné prioritizovať.

V politike - 09.04.2018
Pravda

Mrazy, ktoré zastihli Slovensko v závere apríla 2016, spôsobili značný úbytok na množstve urodeného ovocia. Ovocinári škody vyčíslili na 16 miliónov eur. Podľa odhadov nízke teploty poškodili až 70 % všetkých sadov. Koncom decembra 2016 sa im štát rozhodol poskytnúť odškodnenie vo výške 3,5 milióna ...

Gabriela Matečná

Stransparentnili sme procesy. Nad rámec zákona zverejňujeme všetky dotácie, ktoré sú pridelené.

V politike - 09.04.2018
Pravda

Informácie o pridelených dotáciách pre poľnohospodárov sa zverejňujú na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Vyhľadať sa dajú informácie o prijatých žiadostiach o podporu a o pridelených dotáciách. Podľa legislatívy Európskej únie sa prijímatelia dotácií musia zverejňovať povinne (.pdf...

Gabriela Matečná

Máme ústavný zákon, ktorý chráni pôdu, ako naše prírodné bohatstvo.

V politike - 09.04.2018
Pravda

Ústavným zákonom č. 137/2017 Z. z. došlo k zmene a doplneniu Ústavy SR o čl. 44 ods. 5 podľa ktorého „Poľnohospodárska pôda a lesná pôda ako neobnoviteľné prírodné zdroje požívajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti“. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Predkladateľmi návrhu ústavného zákona bol...

Gabriela Matečná

... budú platné až od mája tohto roku (...) Napríklad zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov 504, kde sme zrušili takzvanú automatickú prolongáciu nájmov. Kde sme sa vyhli alebo chceme zabrániť špekulatívnemu predaju alebo nájmu pôdy.

V politike - 09.04.2018
Zavádzajúce

Najnovšia novela zákona 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov bude platná od 1. mája 2018. Dôvody, pre ktoré sa v rámci novely zrušila automatická prolongácia nájmov, sú však v dôvodovej správe k novele uvedené odlišné než aké prezentuje vo ...

Gabriela Matečná

...majú možnosť nielen cez našu infolinku, ktorú som spomínala, ale majú možnosť zákon 9 z roku 2010 o podaniach petíciách a sťažnostiach, využiť takúto metódu (...). Či tam zákon slovenský stanoví, že pokiaľ takáto sťažnosť na úrad príde, úrad sa musí s touto sťažnosťou do 30, poťažmo 60 dní vysporiadať.

V politike - 09.04.2018
Nepravda

Podozrenie zo spáchania korupcie môžu občania nahlasovať na bezplatnej Antikorupčnej linke Úradu vlády SR alebo priamo prostredníctvom e-mailu ministerstva pôdohospodárstva korupcia@land.gov.sk, avšak táto e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností. Tie musia byť nahlásené v súlade so ...

Gabriela Matečná

My platíme všetkým žiadateľom, európska legislatíva dokonca to hovorí, všetkým žiadateľom, ktorí podajú žiadosť. Ak splnia podmienky a kritéria pridelenia tejto platby, ktorá je z prvého piliera, tak tie platby dostanú. Až následne ak sa zistí chyba po administratívnej kontrole, tak sa znižuje výmera, dávajú sa sankcie. Ak sa zistí chyba po kontrole na mieste, tých päť alebo desať percent žiadateľov, ktorí sa skontrolujú GPS alebo cez satelitné okná, tak vtedy nastane samozrejme tá sankcia.

V politike - 09.04.2018
Pravda

Výrok hovorí o podmienkach na získanie priamych platieb, ktoré sú nazývané aj ako prvý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky EU (SPP). Zákon 342/2014 Z.z. v § 2 hovorí, že za určitých ďalej špecifikovaných podmienok, môžu byť priame platby poskytnuté aj žiadateľovi, ktorý nespĺňa pod...

Gabriela Matečná

Tento výskumný ústav (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, pozn.) jeho povinnosťou pri správe tohto registra je aktualizovať register na základe nových ortofotosnímok. Tieto ortofotosnímky a snímanie celej našej republiky sa robí v trojročných cykloch a keďže sa snímkovalo v roku 2012, aj v roku 2016 a našli sa tam plochy, ktoré tam nemali čo robiť, za ktoré je priamo zodpovedný práve tento výskumný ústav,

V politike - 09.04.2018
Pravda

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) je zodpovedný za správu digitálneho registra poľnohospodárskych produkčných plôch LPIS, na základe ktorého sa poskytujú agrodotácie. LPIS sa aktualizuje v rámci cyklickej aktualizácie každé tri roky na základe aktuálnych ortofotomáp (.pdf, s. 9). P...

Gabriela Matečná

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy na Slovensku spravuje práve tento register pozemkov od roku 2003.(...) V ostatných alebo v iných členských krajinách tento útvar geoinformatiky a diaľkového prieskumu územia priamo patrí pod pôdohospodárske platobné agentúry. Rakúsko, Nemecko.

V politike - 09.04.2018
Pravda

Výrok hovorí o Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP), ktorý plní viacero úloh v rámci výskumu a vývoja, činnosti v rámci verejného záujmu ale plní aj služby občanom. Okrem iného prevádzkuje aj portál podnemapy.sk na ktorom majú občania prístup k poľnohospodárskym informáciám o konkré...

Gabriela Matečná

...generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry pán inžinier Kožuch podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, (...).

V politike - 09.04.2018
Pravda

Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Juraj Kožuch dňa 27. marca 2018 podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci možného subvenčného podvodu s agrodotáciami. Trestné oznámenie Kožuch podal na základe článku Denníka N, ktorý upozornil na to, že kvôli dotáciám sa pod...

Gabriela Matečná

...Pôdohospodárska platobná agentúra okrem kontrol na mieste pomocou GPS prístrojov kontroluje cez takzvané otvorené satelitné okná a tie okná sa posúvajú v rámci Slovenska o rozlohe 30 na 30 kilometrov alebo 40 na 40 kilometrov.

V politike - 09.04.2018
Pravda

Analytické prístupy pomáhajú Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) pri hľadaní neoprávnených žiadateľov o eurodotácie. PPA kontroluje územia žiadateľov o dotácie prostredníctvom GPS zariadení a taktiež prostredníctvom diaľkového prieskumu Zeme za využitia satelitných snímkov. Výrok pre...

Gabriela Matečná

Každý členský štát má povinnosť skontrolovať minimálne 5% žiadateľov. Slovenská republika kontroluje 10% žiadateľov. To sú kontroly takzvané kontroly na mieste. Pomedzi to sa robia kontroly administratívne. Tých robí Pôdohospodárska platobná agentúra 100%.

V politike - 09.04.2018
Neoveriteľné

Je pravdou, že každý členský štát Európskej únie je povinný skontrolovať aspoň 5% žiadateľov o agrodotácie. Presný údaj o tom, koľko žiadateľov o dotácie je kontrolovaných na Slovensku nie je dostupný ani na stránkach Ministerstva pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka ani na stránke Slovenskej pôdoh...

Gabriela Matečná

Poľnohospodárska platobná agentúra sa skoro výsostne riadi a prideľovanie dotácií, nie sú to dotácie, sú to príspevky na to, aby poľnohospodár udržal svoju existenciu na vidieku, je to základný príjem poľnohospodára, riadi sa pravidlami Európskej únie a nariadeniami a technickými normami. Kontrola je jedným z nich.

V politike - 09.04.2018
Pravda

Výrok hovorí o náplni práce Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a skladá sa zo štyroch faktických častí. PPA ako orgán štátnej správy zabezpečuje administratívnu činnosť pri poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve, rybnom hospodárstve, pôdohospodárstve a ro...

Gabriela Matečná

Ten nový register pôdy sa kreoval v spolupráci s poľnohospodármi vtedy aktívnymi a nad ortofotosnímkami. Z existujúcich 2,4 milióna hektárov poľnohospodárskej pôdy v roku 2003 sa do tohto registra pôdy dostalo len 2,1 milióna hektárov, ktoré sme my potom aj negociovali v Bruseli. Bola to v podstate pôda, ktorá bola uznaná a na ktorej sa mohla vykonávať poľnohospodárska činnosť.

V politike - 09.04.2018
Neoveriteľné

Register pôdy sa skutočne vytváral za pomoci ortofotosnímok.V roku 2003 sa na Slovensku nachádzalo približne 2,4 milióna hektárov poľnohospodárskej pôdy. Posledná dostupná informácia z Úradu geodézie, kartografie a katastra SR zo začiatku roku 2017 udáva rozlohu poľnohospodárskej plochy o výmere 2,3...

Gabriela Matečná

... Slovensko, (...), ktorá má by som povedala rozbitý pôdny systém z čias minulosti, kde máme 8 tisíc parciel v katastri nehnuteľností, v katastri nehnuteľností E a v katastri nehnuteľností C je 7,5 milióna parciel (...).

V politike - 09.04.2018
Neoveriteľné

Podľa úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je v katastri nehnuteľností C v roku 2017 evidovaných 7,81 milióna parciel. Množstvo parciel typu E sa nepodarilo dohľadať a na otázku neodpovedalo ani Ministerstvo pôdohospodárstva, preto výrok hodnotíme ako neoveriteľný.Parcela regi...

Gabriela Matečná

...Pôdohospodárska platobná agentúra bola zriadená už v roku 2003 a už sa chystala na vstup do Európskej únie a chystal sa takzvaný register pozemkov.

V politike - 09.04.2018
Pravda

Na zriadení Pôdohospodárskej platobnej agentúry pracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR od januára 2003 (.rtf, s. 20). Na konci roka 2003 bol prijatý zákon č. 473/2003 Z. z., na základe ktorého bola 1. decembra 2003 zriadená Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). Určité funkci...

Gabriela Matečná

...štyri ženy v politike (vo vláde, pozn.) bolo na Slovensku len jeden jediný krát a to bolo niekedy v 90. rokoch.

V politike - 09.04.2018
Pravda

V súčasnosti štyria členovia vlády Petra Pellegriniho sú ženy, čo predstavuje najvyššie zastúpenie ženského pohlavia vo vláde SR od roku 1989. Podobne tomu bolo počas 3. vlády V. Mečiara. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Históriu vlád SR a prehľad jej členov môžeme nájsť na oficiálnej stránke vlád...

Gabriela Matečná

...vláda získala dôveru v parlamente. Vláda získala 82 hlasov poslancov (...).

V politike - 09.04.2018
Pravda

Dôveru novej vláde premiéra Petra Pellegriniho vyslovilo 26. marca 2018 zo 144 prítomných 81 poslancov Národnej rady SR. Za programové vyhlásenie vlády hlasoval celý poslanecký klub strán SMER-SD (49 poslancov), SNS (15) a MOST-HÍD (14). Okrem troch koaličných strán podporili novú vládu aj...

Andrea Kalavská

...školského roku 2018 zavádzame motivačné štipendia pre sestry študujúce ošetrovateľstvo.

V politike - 09.04.2018
Neoveriteľné

Podľa príspevku z 9. apríla 2018 na oficiálnej stránke Ministerstva zdravotníctva SR ministerstvo pracuje spolu s rezortom školstva na zavedení štipendií pre študentov ošetrovateľstva, ktoré by mali byť realitou už v tomto roku. To v akom štádiu sa nachádzajú práce a či k zavedeniu takýchto štipendi...

Gabriela Matečná

...máme poddimenzovanú Pôdohospodársku platobnú agentúru a od začiatku nášho nástupu opakujem vo vláde, že pokiaľ do platobnej agentúry nedáme to množstvo peňazí, ktoré je potrebné, aby tam bolo na digitalizáciu, na ešte väčšie stransparentnenie procesov, na nákup technológie, drony, satelitné snímky, presnosť satelitných snímok, tak sa vždy budeme boriť s týmito problémami.

V politike - 09.04.2018
Neoveriteľné

Gabriela Matečná sa stala ministerskou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 23. marca 2018. V súvislosti s jej výrokom o zdôrazňovaní väčšieho financovania Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) sme v záznamoch Národnej rady SR nenašli žiadne záznamy. V súvislosti so spomínanou digitalizáciou PPA s...

Gabriela Matečná

...máme poddimenzovanú Pôdohospodársku platobnú agentúru a od začiatku nášho nástupu opakujem vo vláde, že pokiaľ do platobnej agentúry nedáme to množstvo peňazí, ktoré je potrebné, aby tam bolo na digitalizáciu, na ešte väčšie stransparentnenie procesov, na nákup technológie, drony, satelitné snímky, presnosť satelitných snímok, tak sa vždy budeme boriť s týmito problémami.

V politike - 09.04.2018
Neoveriteľné

Gabriela Matečná

Agenda európskej legislatívy, čo sa týka poberania dotácií, nielen na priame platby, ale aj na projektové-neprojektové podpory, je obrovská. Má možno 20-25 tisíc strán.

V politike - 09.04.2018
Nepravda

Výrok poukazuje na počet strán legislatívy EÚ vzťahujúcej sa na poberanie dotácií na priame platby, projektové a neprojektové podpory. Po našom sčítaní strán všetkých dokumentov legislatívy EÚ vzťahujúcej sa na tieto podpory sme dosiahli číslo 4 722 strán. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.Všetky...

Gabriela Matečná

Takže nielen na ministerstve pôdohospodárstva, ale to isté som zriadila, keď som bola generálnou riaditeľkou Slovenského pozemkového fondu. Dokonca tam bola aj taká poradenská služba, kontaktný formulár, kde každoročne chodí tisíce a tisíce žiadostí v oblasti nájmov, reštitučných nárokov, v oblasti predaja štátnej pôdy a tam odpovedajú príslušní pracovníci do 48 hodín. Tento kontaktný formulár funguje už päť rokov a naozaj minulý rok tam prišlo temer dve tisíc dotazov.

V politike - 09.04.2018
Neoveriteľné

Gabriela Matečná

My máme zriadenú stránku, ktorú som zriaďovala ja korupcia@lan.go.sk. (...) V roku 2016 hneď ako som nastúpila. (...). Práve preto túto schránku som obhospodarovala len ja. Prišli tri podnety. Po článku pána Andreja Bána už prišlo tam 30 podnetov, ktoré automaticky riešime.

V politike - 09.04.2018
Neoveriteľné
success
error