DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gabriela Matečná

Takže nielen na ministerstve pôdohospodárstva, ale to isté som zriadila, keď som bola generálnou riaditeľkou Slovenského pozemkového fondu. Dokonca tam bola aj taká poradenská služba, kontaktný formulár, kde každoročne chodí tisíce a tisíce žiadostí v oblasti nájmov, reštitučných nárokov, v oblasti predaja štátnej pôdy a tam odpovedajú príslušní pracovníci do 48 hodín. Tento kontaktný formulár funguje už päť rokov a naozaj minulý rok tam prišlo temer dve tisíc dotazov.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Neoveriteľné

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error