DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gabriela Matečná

12 2 1 4
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Gabriela Matečná

...niekoľko rokov dozadu, keď sme mali škody na ovocí a tam ministerstvo spolu s vládou Slovenskej republiky a s ministerstvom financií, pomohlo odškodniť týchto farmárov a dali sme tam myslím, že objem 3,1 milióna eur. 20 miliónov eur (vyčíslená škoda farmármi, pozn.) na sucho, ktoré bolo minulý rok, je obrovská čiastka. Ja potrebné prioritizovať.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Mrazy, ktoré zastihli Slovensko v závere apríla 2016, spôsobili značný úbytok na množstve urodeného ovocia. Ovocinári škody vyčíslili na 16 miliónov eur. Podľa odhadov nízke teploty poškodili až 70 % všetkých sadov. Koncom decembra 2016 sa im štát rozhodol poskytnúť odškodnenie vo výške 3,5 milióna ...

Gabriela Matečná

Stransparentnili sme procesy. Nad rámec zákona zverejňujeme všetky dotácie, ktoré sú pridelené.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Informácie o pridelených dotáciách pre poľnohospodárov sa zverejňujú na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Vyhľadať sa dajú informácie o prijatých žiadostiach o podporu a o pridelených dotáciách. Podľa legislatívy Európskej únie sa prijímatelia dotácií musia zverejňovať povinne (.pdf...

Gabriela Matečná

Máme ústavný zákon, ktorý chráni pôdu, ako naše prírodné bohatstvo.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Ústavným zákonom č. 137/2017 Z. z. došlo k zmene a doplneniu Ústavy SR o čl. 44 ods. 5 podľa ktorého „Poľnohospodárska pôda a lesná pôda ako neobnoviteľné prírodné zdroje požívajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti“. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Predkladateľmi návrhu ústavného zákona bol...

Gabriela Matečná

... budú platné až od mája tohto roku (...) Napríklad zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov 504, kde sme zrušili takzvanú automatickú prolongáciu nájmov. Kde sme sa vyhli alebo chceme zabrániť špekulatívnemu predaju alebo nájmu pôdy.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Zavádzajúce

Najnovšia novela zákona 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov bude platná od 1. mája 2018. Dôvody, pre ktoré sa v rámci novely zrušila automatická prolongácia nájmov, sú však v dôvodovej správe k novele uvedené odlišné než aké prezentuje vo ...

Gabriela Matečná

...majú možnosť nielen cez našu infolinku, ktorú som spomínala, ale majú možnosť zákon 9 z roku 2010 o podaniach petíciách a sťažnostiach, využiť takúto metódu (...). Či tam zákon slovenský stanoví, že pokiaľ takáto sťažnosť na úrad príde, úrad sa musí s touto sťažnosťou do 30, poťažmo 60 dní vysporiadať.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Nepravda

Podozrenie zo spáchania korupcie môžu občania nahlasovať na bezplatnej Antikorupčnej linke Úradu vlády SR alebo priamo prostredníctvom e-mailu ministerstva pôdohospodárstva korupcia@land.gov.sk, avšak táto e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností. Tie musia byť nahlásené v súlade so ...

Gabriela Matečná

My platíme všetkým žiadateľom, európska legislatíva dokonca to hovorí, všetkým žiadateľom, ktorí podajú žiadosť. Ak splnia podmienky a kritéria pridelenia tejto platby, ktorá je z prvého piliera, tak tie platby dostanú. Až následne ak sa zistí chyba po administratívnej kontrole, tak sa znižuje výmera, dávajú sa sankcie. Ak sa zistí chyba po kontrole na mieste, tých päť alebo desať percent žiadateľov, ktorí sa skontrolujú GPS alebo cez satelitné okná, tak vtedy nastane samozrejme tá sankcia.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Výrok hovorí o podmienkach na získanie priamych platieb, ktoré sú nazývané aj ako prvý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky EU (SPP). Zákon 342/2014 Z.z. v § 2 hovorí, že za určitých ďalej špecifikovaných podmienok, môžu byť priame platby poskytnuté aj žiadateľovi, ktorý nespĺňa pod...

Gabriela Matečná

Tento výskumný ústav (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, pozn.) jeho povinnosťou pri správe tohto registra je aktualizovať register na základe nových ortofotosnímok. Tieto ortofotosnímky a snímanie celej našej republiky sa robí v trojročných cykloch a keďže sa snímkovalo v roku 2012, aj v roku 2016 a našli sa tam plochy, ktoré tam nemali čo robiť, za ktoré je priamo zodpovedný práve tento výskumný ústav,

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) je zodpovedný za správu digitálneho registra poľnohospodárskych produkčných plôch LPIS, na základe ktorého sa poskytujú agrodotácie. LPIS sa aktualizuje v rámci cyklickej aktualizácie každé tri roky na základe aktuálnych ortofotomáp (.pdf, s. 9). P...

Gabriela Matečná

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy na Slovensku spravuje práve tento register pozemkov od roku 2003.(...) V ostatných alebo v iných členských krajinách tento útvar geoinformatiky a diaľkového prieskumu územia priamo patrí pod pôdohospodárske platobné agentúry. Rakúsko, Nemecko.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Výrok hovorí o Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP), ktorý plní viacero úloh v rámci výskumu a vývoja, činnosti v rámci verejného záujmu ale plní aj služby občanom. Okrem iného prevádzkuje aj portál podnemapy.sk na ktorom majú občania prístup k poľnohospodárskym informáciám o konkré...

Gabriela Matečná

...generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry pán inžinier Kožuch podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, (...).

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Juraj Kožuch dňa 27. marca 2018 podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci možného subvenčného podvodu s agrodotáciami. Trestné oznámenie Kožuch podal na základe článku Denníka N, ktorý upozornil na to, že kvôli dotáciám sa pod...

Gabriela Matečná

...Pôdohospodárska platobná agentúra okrem kontrol na mieste pomocou GPS prístrojov kontroluje cez takzvané otvorené satelitné okná a tie okná sa posúvajú v rámci Slovenska o rozlohe 30 na 30 kilometrov alebo 40 na 40 kilometrov.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Analytické prístupy pomáhajú Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) pri hľadaní neoprávnených žiadateľov o eurodotácie. PPA kontroluje územia žiadateľov o dotácie prostredníctvom GPS zariadení a taktiež prostredníctvom diaľkového prieskumu Zeme za využitia satelitných snímkov. Výrok pre...

success
error