DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gabriela Matečná

...Pôdohospodárska platobná agentúra okrem kontrol na mieste pomocou GPS prístrojov kontroluje cez takzvané otvorené satelitné okná a tie okná sa posúvajú v rámci Slovenska o rozlohe 30 na 30 kilometrov alebo 40 na 40 kilometrov.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Analytické prístupy pomáhajú Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) pri hľadaní neoprávnených žiadateľov o eurodotácie. PPA kontroluje územia žiadateľov o dotácie prostredníctvom GPS zariadení a taktiež prostredníctvom diaľkového prieskumu Zeme za využitia satelitných snímkov. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

PPA používa analytiku na kontrolovanie miest a aj pri výbere plôch, ktoré sú snímané prostredníctvom satelitov. Najčastejšie sa veľkosť plochy, ktorú žiadateľ deklaruje v žiadosti o podporu, kontroluje priamo na mieste, kde sa plocha meria prostredníctvom GPS prístrojov. Druhý spôsob, ktorý sa na kontrolu využíva, je tzv. diaľkový prieskum zeme (DPZ) v prípade, keď si agentúra objedná zhotovenie satelitných snímkov.

Podľa projektu Geodata Store býva diaľkový prieskum považovaný za najobjektívnejšiu a najrýchlejšiu metódu kontroly poľnohospodárskych dotácii na základe obhospodarovanej plochy. Komisia Európskej únie členské štáty podporuje vo využívaní takejto formy overovania informácii. Kontrola poľnohospodárskych dotácii sa realizuje vo Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy ako delegovaná činnosť PPA. Kvôli rozpočtu sa však takéto kontroly uskutočňujú len v limitovanom rozsahu. Z tohto dôvodu je potrebné, aby tieto okná, a teda oblasti určené pre diaľkový prieskum Zeme v rámci ktorých budú plochy zaznamenané, pokrývali čo najviac plôch rizikových žiadateľov.

Podľa L.Vágnerovej, riaditeľky odboru rizikovej analýzy PPA, je Slovensko jednou z mála krajín, ktorá robí výber okien pre diaľkový prieskum Zeme na základe analytiky.

Odbor rizikovej analýzy PPA využíva štatistickú analýzu aj pri odhaľovaní interných chýb a tiež súvislostí medzi systematickými a zrejmými chybami. V budúcnosti by agentúra chcela pomocou využitia sofistikovanejšej metódy viacrozmernej štatistickej analýzy predpovedať rizikovosť vzoriek.

Podľa Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy sa od roku 2004 do roku 2009 veľkosť satelitných okien zväčša pohybovala vo veľkosti 20 x 20 kilometrov (.pdf, s.10).

V súčasnosti nie sú dostupné informácie o konkrétnej veľkosti satelitných okien, no je možné, že ich veľkosť môže variovať podľa potreby konkrétnej analýzy.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error