DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Partneri a donori projektu Demagog.SK

Inštitucionálnu a organizačnú podporu projektu poskytuje Inštitút SGI. V jeho výročných správach sú uvedené podrobné informácie o financovaní (aj) portálu Demagóg.SK za jednotlivé roky (2022, 20212020201920182017201620152014, 2013, 2012). Rýchly prehľad uvádzame nižšie: 

Granty a spolupráce, z ktorých financujeme našu činnosť v roku 2024:

 • grant Nadácie Eset 5 000 EUR na factcheck politických relácií
 • spolupráca s Demagog.CZ a CEDMO, počas ktorej publikujeme články na www.cedmohub.eu v celkovej sume 6061 EUR (v období 2022 - 2024 spolu za 34 000 EUR)
 • podpora Európskej komisie projektu CEDMO 2.0 v približnej sume 21333 EUR (v období 2024 - 2026 spolu za 80 000 EUR)
 • spolupráca so spoločnosťou Meta v rámci Third Party Fact-Checking Program
 • podpora spoločnosti Google na regionálnu spoluprácu Demagog.sk, Demaggog.cz a Demagog.PL v boji proti dezinformáciam v období 2022 - 2025 v celkovej sume 115 000 EUR
 • za podporu a poskytnutie virtuálneho servera ďakujeme Websupportu
 • za poskytnutie fotografií ďakujeme Denníku N

Granty a spolupráce, z ktorých sme finančovali našu činnosť v roku 2023:

 • podpora Férovej nadácie O2 10 000 eur na factcheck politických relácii a vyjadrení politikov v predvolebnej kampani
 • grant Nadácie Eset 5 000 EUR na factcheck politických relácií
 • spolupráca s Demagog.CZ a CEDMO, počas ktorej publikujeme články na www.cedmohub.eu v predpokladanej celkovej sume 16254.5 EUR (v období 2022 - 2024 spolu za 34 000 EUR)
 • spolupráca s Demagog.CZ na overovaní faktov pre spoločnosť Meta v rámci Third Party Fact-Checking Program za celkovú sumu 5852 USD
 • podpora spoločnosti Google na regionálnu spoluprácu Demagog.sk, Demaggog.cz a Demagog.PL v boji proti dezinformáciam v období 2022 - 2025 v celkovej sume 115 000 EUR
 • štipendium vďaka mentoringu factcheckerov v sieti IFCN v hodnote 5000 USD
 • spolupráca s Rádiom Expres na obsahovej analýze programov politických strán pre reláciu Braňo Závodský naživo v sume 1350 EUR
 • spolupráca s Radou pre mediálne služby na analýze naratívov pred parlamentnými voľbami v sume 5650 EUR
 • za podporu a poskytnutie virtuálneho servera ďakujeme Websupportu
 • za poskytnutie fotografií ďakujeme Denníku N

Granty a spolupráce, z ktorých sme finančovali našu činnosť v roku 2022:

 • grant Nadácie Eset 5 000 EUR na factcheck politických relácií
 • spolupráca s Demagog.CZ a CEDMO, počas ktorej publikujeme články na www.cedmohub.eu v celkovej sume 12479.5 eur (v období 2022 - 2024 spolu za 34 000 EUR)
 • podpora Férovej nadácie O2 vo výške 8.000 eur na workshopy pre mladých ľudí a seniorov a tvorbu podcastov a newslettrov o najzaujímavejších výrokoch
 • grant Britského veľvyslanectva v Bratislave vo výške 4600 eur na tréning mladých ľudí vo factchecku a overovaní výrokov politikov (november 2021 - február 2022)
 • za podporu a poskytnutie virtuálneho servera ďakujeme Websupportu
 • za poskytnutie fotografií ďakujeme Denníku N

Granty, z ktorých sme čerpali v roku 2021:

 • grant Nadácie Eset 5 000 EUR na factcheck politických relácií
 • grant Nadácie Ekopolis, správcu programu ACF – Slovakia na projekt „S Demagógom proti demagógii medzi mládežou” vo výške 6789 eur. Program je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Nadácia Ekopolis ho spravuje  v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti  Bratislava a Karpatskou nadáciou.
 • Podpora Férovej nadácie O2 vo výške 10.000 eur na technický a metodologický „upgrade“ webu Demagog.sk, ktorý umožní systematické overovanie tvrdení politikov na sociálnych sieťach
 • grant Britského veľvyslanectva v Bratislave vo výške 4600 eur na tréning mladých ľudí vo factchecku a overovaní výrokov politikov (november 2021 - február 2022)
 • za podporu a poskytnutie virtuálneho servera ďakujeme Websupportu
 • za poskytnutie fotografií ďakujeme Denníku N

Projekt Demagog.SK financoval svoje aktivity od svojho vzniku v roku 2010 z nasledujúcich grantov:

 • grant Nadácie Pontis z Fondu pre transparentné Slovensko 16 000 EUR na projekt „Zvýšenie kvality verejnej debaty a rozoznávania neprávd v predvolebnej kampani a po nej” (december 2019 – november 2020)
 • grant Veľvyslanectva USA v Bratislave na podporu kultúrnej a mimovládnej činnosti (grant opakovane získaný v roku 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) – 10 000 USD
 • grant Nadácie ESET získaný pre obdobia január 2017 — jún 2017 v hodnote 4000 EUR, september 2017-jún 2018 v hodnote 5000 EUR, september 2018-december 2018 v hodnote 5000 EUR, máj 2019 – december 2019 v hodnote 5000 EUR, február2019-marec 2019 v hodnote 5000 EUR.
 • verejná zbierka cez portál www.dobrakrajina.sk, zoznam darov a donorov dostupný TU (darcovia za rok 2019 zobrazený v sekcii Darcovia, roky 2017 a 2018 dostupné v časti Archív)
 • spolupráca s Rádiom Expres – príležitostná príprava analytických podkladov pre moderátora relácie Braňo Závodský Naživo
 • dobrovoľnícky program LEAF, vďaka ktorému sme od mája 2015 do marca 2016 získali do tímu dobrovoľníka Juraja Mýtneho, ktorý nám pomáhal s marketingom. Od januára 2017 nám s marketingom a webom pomáhali Juraj Kubinec, Bohumil Pokštefl a spoločnosť Marmot&Crow. V roku 2018 nám s nastavením procesov pomáhal Ondrej Zacko.
 • ďalšie financie analytici projektu v minulosti získali za publikované texty a analýzy na stránkach SME, Denník N a HN a tiež za spoluprácu s denníkom SME na projekte sluby.sme.sk
 • Finančná podpora ESET a Veľvyslanectva USA v Bratislave na vývoj aplikácie pre iOS a Android Demagóg do vrecka. Vďaka tímu GoodRequest za vývoj aplikácie (2013)
 • program Európskej únie Mládež v akcii (2013)
 • International Visegrad Fund:V rokoch 2017-2018 sme spolu s partnermi z Českej republiky (kohovolit.eu), Poľska (MamPrawoWiedzec.pl) a Maďarska (atlatszo.hu) získali podporu od Visegrad Fund pre projekt s názvom ´To be closer to V4 policy´, počas ktorého monitorujeme a vyhodnocujeme vystúpenia slovenských politikov v Národnej rade a v Európskom parlamente na témy dôležité pre V4. Na rok 2013 získali projekty Demagog.SK a Demagog.CZ podporu od Visegrad Fund na projekt rozvoja občianskej spoločnosti v Gruzínsku.Vďaka podpore Visegrad Fund sme spolu s partnerským projektom Demagog.CZ mohli v roku 2013 a 2014 zdieľať svoje know-how s poľskými a maďarským kolegami, čoho výsledkom bol vznik projektov iDemagog.HU a Demagog.org.PL. Taktiež sme mohli zorganizovať pri príležitosti volieb do Európskeho parlamentu celkovo tri semináre a workshopy, v ktorých sme pracovali s dobrovoľníkmi z krajín V4. Na jar 2014 iniciatívy v Poľsku a Maďarsku spravili pilotné overovanie využívajúce metodológiu Demagog (viac: Hodnotenie na Demagog). To bolo úspešným začiatkom samostatných projektov Demagog v Poľsku a Maďarsku.
 • Stefan Bátory Foundation - Vďaka podpore Stefan Batory Foundation a programu Európskej únie Mládež v akcii sme mohli v roku 2013 zorganizovať konferenciu e-Democracy Day, na ktorej sa pri príležitosti roku Európskeho občianstva predstavili watchdogové projekty zamerané na prácu s otvorenými dátami. E-Democracy spojil projekty zo Slovenska a Českej republika a vytvoril tak priestor na neformálne stretnutie a prezentáciu on-line nástrojov, ktoré podporujú účasť na verejnom dianí a budovaní demokracie. Konferenciu zorganizoval projekt Demagog.SK spolu s Inštitútom SGI. Celý 4-hodinový záznam prezentácii z konferencie si môžete pozrieť TU.
 • Open Society Institute v spolupráci s časopisom V4 Revue - Počas spolupráce sme sa venovali európskym témam a publikovali sme viacero článkov vo V4 Revue
 • Špeciálna vďaka nefinančnej podpore od spoločnosti NEWTON Media, ktorá nám v rokoch 2010-2018 poskytovala monitoringu médií a mediálnych analýz, ktorý na analytickom webe Medan.SK sleduje politické diskusie v rámci rubriky Kto rečnil. Za príležitosť pravidelne publikovať články a komentáre na názorových stránkach denníkov a internetových portálov špeciálne ďakujeme denníku SME, Denníku N, Hospodárskym novinám a portálu europskenoviny.sk
 • Demagog.SK získava časť financií aj z 2 % daní a darov fanúšikov projektu.

   

success
error