DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gabriela Matečná

Tento výskumný ústav (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, pozn.) jeho povinnosťou pri správe tohto registra je aktualizovať register na základe nových ortofotosnímok. Tieto ortofotosnímky a snímanie celej našej republiky sa robí v trojročných cykloch a keďže sa snímkovalo v roku 2012, aj v roku 2016 a našli sa tam plochy, ktoré tam nemali čo robiť, za ktoré je priamo zodpovedný práve tento výskumný ústav,

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) je zodpovedný za správu digitálneho registra poľnohospodárskych produkčných plôch LPIS, na základe ktorého sa poskytujú agrodotácie. LPIS sa aktualizuje v rámci cyklickej aktualizácie každé tri roky na základe aktuálnych ortofotomáp (.pdf, s. 9). Podľa Výročnej správy VÚPOP z roku 2013, sa v roku 2013 uskutočnila "cyklická aktualizácia na digitálnych ortofotomapách nalietaných v roku 2011" (.pdf, s. 32). Ako uvádza Výročná správa Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra za rok 2016, prebehla v roku 2016 cyklická aktualizácia na digitálnych ortofotomapách nasnímaných v roku 2015 (.pdf, s. 21). To, že "VÚPOP zlyhal pri aktualizácií plôch nad ortofotomapami a verifikoval v systéme LPIS aj plochy, ktoré tam nemali byť", sa zistilo až v marci 2018 po prevalení kauzy s agrodotáciami. Napriek nepresnostiam výrok hodnotíme ako pravdivý.  

Podľa článku Denníka N poberala firma Agro Porúbka bývalej okresnej šéfky strany SMER-SD dotácie určené na ornú pôdu a trávnaté plochy aj na pozemky, ktoré pod tieto kategórie nespadajú - napríklad asfaltové parkovisko alebo ovocný sad. Po tomto zistení nariadila Matečná kontrolu spomínaných pozemkov, pri ktorej sa zistilo, že VÚPOP pozemky chybne identifikovala ako ornú pôdu. Následne boli odvolaní riadiaci zamestnanci VÚPOP zodpovední za správu systému LPIS.

Odvolaní zamestnanci sa proti obvineniam bránia.Odvolaný riaditeľ VÚPOP Miroslav Kromka tvrdí, že za výber kontrolných zón je zodpovedná Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA). Pre denník Pravda Kromka ďalej uvádza, že "medializované parkovisko v Lekárovciach sa podľa neho v kontrolovanej lokalite spolu s ďalšími plochami spoločnosti Agro Porúbka nachádzalo. No na kontrolu cez diaľkový prieskum zeme vybraté nebolo". Viacerí pracovníci VÚPOP takisto upozornili PPA ešte vo februári 2018 na pravdepodobné zneužívanie dotácií na čo PPA zareagovalo negatívne.
 
Ďalším problémom je, ako uvádza Pravda, že pracovníci VÚPOP pri trojročných kontrolných cykloch nemusia zachytiť zmeny na monitorovanom území.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error