DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gabriela Matečná

...majú možnosť nielen cez našu infolinku, ktorú som spomínala, ale majú možnosť zákon 9 z roku 2010 o podaniach petíciách a sťažnostiach, využiť takúto metódu (...). Či tam zákon slovenský stanoví, že pokiaľ takáto sťažnosť na úrad príde, úrad sa musí s touto sťažnosťou do 30, poťažmo 60 dní vysporiadať.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Nepravda

Podozrenie zo spáchania korupcie môžu občania nahlasovať na bezplatnej Antikorupčnej linke Úradu vlády SR alebo priamo prostredníctvom e-mailu ministerstva pôdohospodárstva korupcia@land.gov.sk, avšak táto e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností. Tie musia byť nahlásené v súlade so tzv. zákonom o sťažností, ktorý ministerka spomína. Zákon č. 9/2010 Z.z. stanovuje, že podaná sťažnosť musí byť vybavená do 60 pracovných dní. V prípade sťažnosti náročnej na prešetrenie sa táto lehota môže predĺžiť o ďalších 30 dní (§ 13). Petičné právo je obsiahnuté v zákone č. 29/2015 Z. z. Výsledok vybavenia petície musí byť oznámený do 30 pracovných dní, pri zložitých prípadoch sa lehota môže predĺžiť na 60 pracovných dní (§ 5, bod 5). Nakoľko ministerkou uvedená lehota bola nesprávna, výrok hodnotíme ako nepravdivý. 


30-dňová lehota na vybavenie sťažnosti platila až do roku 2010. Od februára 2010 platí novela zákona o sťažnostiach, ktorá lehotu predĺžila na 60 dní. V prípade sťažnosti náročnej na vybavenie sa lehota môže predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error