DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gabriela Matečná

Stransparentnili sme procesy. Nad rámec zákona zverejňujeme všetky dotácie, ktoré sú pridelené.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Informácie o pridelených dotáciách pre poľnohospodárov sa zverejňujú na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Vyhľadať sa dajú informácie o prijatých žiadostiach o podporu a o pridelených dotáciách. Podľa legislatívy Európskej únie sa prijímatelia dotácií musia zverejňovať povinne (.pdf, s. 1), výnimkami sú prijímatelia malých dotácií. V prípade Slovenska hranicou pre malé dotácie je 1 250 eur (.pdf), napriek tomu PPA zverejňuje dotácie aj pod touto hranicou. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

  
Napriek zverejneniu všetkých dotácii podľa analytika z nadácie Zastavme korupciu Mateja Hrušku PPA nie je taká transparentná, ako by mohla byť. V článku pre Denník N hovorí, že PPA "zverejňuje iba nutné minimum" informácií. Okrem toho upozorňuje na komplikované vyhľadávanie informácií o dotáciách: "Informácie o priamych platbách poľnohospodárov sú na stránke agentúry rozdelené do štyroch kategórií. V jednej z nich si síce nájdete, kto žiadal o priamu podporu, ale ak chcete vedieť, či ju aj získal a v akej výške, musíte prejsť do inej časti – o prijímateľoch pomoci (...) Je tam síce uvedené opatrenie, pod ktoré žiadosť patrí (...), o čo však presne išlo a aké boli napríklad kritériá, si už musíte hľadať inde na webe. V Centrálnom registri zmlúv si môžete vyhľadať konkrétnu zmluvu, kde sú opäť ďalšie informácie. Zaberie to čas a veľa ľudí to určite odradí. Všetky tieto informácie by mali byť na jednom mieste a prepojené." Hruška vyčíta PPA aj to, že zverejňujú iba údaje posledných dvoch rokov.  

Naproti tomu sú informácie o klasických eurofondoch zverejnené na jednom mieste, vyhľadať sa dajú aj údaje o dátume prijatia a hodnotenia žiadosti, cieľoch projektu, v niektorých prípadoch bývajú zverejnené aj mená hodnotiteľov a ich hodnotenie. Takéto informácie na stránke PPA chýbajú.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error