DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gabriela Matečná

Máme ústavný zákon, ktorý chráni pôdu, ako naše prírodné bohatstvo.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Ústavným zákonom č. 137/2017 Z. z. došlo k zmene a doplneniu Ústavy SR o čl. 44 ods. 5 podľa ktorého „Poľnohospodárska pôda a lesná pôda ako neobnoviteľné prírodné zdroje požívajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti“. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Predkladateľmi návrhu ústavného zákona boli poslanci SNS Andrej Danko, Eva Antošová, Jaroslav Paška a Tibor Bernaťák. Podľa dôvodovej správy, úprava má za cieľ ústavne zakotviť rámec ochrany pôdy pred jej špekulatívnym výkupom, ktorý by mohol mať rozsiahle negatívne následky, najmä by mohol ohroziť potravinovú bezpečnosť štátu (.doc, s. 1).

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error