DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrea Kalavská

...aj NCZI zriadilo call centrum, call linku, kde vlastne poskytovatelia môžu volať, keď majú nejakú problém so softvérom (eZdravie, pozn.), hardwerom a pýtať sa teda alebo vznášať svoje pripomienky.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Pre používateľov služieb elektronického zdravotníctva je sprístupnené call centrum, ktoré je k dispozícii počas pracovných dní od 07:00 do 19:00 telefonicky alebo elektronicky cez kontaktný formulár. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Call centrum slúži predovšetkým poradenstvu zdravotníckym pracovníkom/poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, občanom/pacientom a dodávateľom informačného systému pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Úlohou call centra je poskytovať najmä všeobecné informácie o pripojení do eZdravia, ako aj informácie súvisiace s používaním elektronickej zdravotnej knižky, poskytovať možnosť pre nahlásenie problému súvisiaceho s eZdravým alebo s používaním elektronickej zdravotnej knižky.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error