DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrea Kalavská

12 1 0 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Andrea Kalavská

Po niekoľkých desiatkach rokov sa idú kupovať nové plošné, celoplošné lineárne urýchľovače myslím v počte 16 do konca roka 2018.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Neoveriteľné

15. marca 2018 rezort zdravotníctva ohlásil, že plánuje nakúpiť prostredníctvom centrálneho obstarávania 16 lineárnych urýchľovačov. Predpokladaná hodnota celkovej zákazky spolu s inými prístrojmi dosahuje 57 mil. eur. Prvé prístroje by nemocnice mali obdržať do konca roka 2018. Cieľom ver...

Andrea Kalavská

V súčasnosti prebieha zase legislatívna úprava zákona, ktorý upravuje eZdravie (...).

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Úprava elektronického zdravotníctva (eZdravia) je obsiahnutá v zákone č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Posledná novelizácia tohto zákona bola vykonaná zákonom č. 351/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2018, s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť ...

Andrea Kalavská

...aj NCZI zriadilo call centrum, call linku, kde vlastne poskytovatelia môžu volať, keď majú nejakú problém so softvérom (eZdravie, pozn.), hardwerom a pýtať sa teda alebo vznášať svoje pripomienky.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Pre používateľov služieb elektronického zdravotníctva je sprístupnené call centrum, ktoré je k dispozícii počas pracovných dní od 07:00 do 19:00 telefonicky alebo elektronicky cez kontaktný formulár. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Call centrum slúži predovšetkým poradenstvu zdravotníckym pracovníkom/p...

Andrea Kalavská

...nabehli sme na tento systém eZdavia od 1. 1. 2018 (...).

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Systém elektronického zdravotníctva tzv. eZdravie (eHealth) bolo spustené 1. januára 2018. V programe implementácie elektronického zdravotníctva sa uvádza, že "víziou elektronického zdravotníctva je poskytnúť správne informácie v správny čas na správnom mieste vo všetkých etapách a proceso...

Andrea Kalavská

...teraz sme nakúpili 13 alebo obstarali v rámci verejného obstarávania 13 CT prístrojov. Prebieha súťaž o MR prístroje. Myslím, že počet asi 15.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Ministerstvo zdravotníctva SR zrealizovalo centrálne obstarávanie CT prístrojov ešte v roku 2016. Vďaka obstarávaniu získalo 13 nemocníc CT prístroj výrazne lacnejšie, so zľavou až do 50 %. 15. marca 2018 rezort zdravotníctva ohlásil aj centrálny nákup magnetických rezonancií – MR prístrojov. Zakúpi...

Andrea Kalavská

...my od roku 2017 ministerstvo zdravotníctva disponuje kapitalovými výdavkami alebo peniazmi 70 miliónov eur je to ročne, ktoré my môžme použiť vo forme kapitálových výdavkov na naše nemocnice.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Kapitálovými výdavkami sú najmä rozpočtové výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku, výdavky na tvorbu hmotných a mobilizačných rezerv, ako aj príspevky a dotácie iným právnickým osobám a fyzickým osobám na uvedené účely podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtov...

Andrea Kalavská

V rámci teda ministerstva sme vysúťažili alebo súťažíme až 7 tisíc nových postelí a teda aj toaletných stolíkov (...).

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Ako vyplýva z tlačovej správy zverejnenej 6. marca 2017 na oficiálnej stránke Ministerstva zdravotníctva SR, ministerstvo plánovalo začať centrálne obstarávanie postelí v priebehu mesiaca marec 2017. „Očakávame, že prvé centrálne zakúpené lôžka budú do nemocníc dodané koncom mája, alebo začiatkom jú...

Andrea Kalavská

...v súčasnosti od 1.4. je platná vyhláška, keď sestra môže samozrejme určitý stupeň sestry, môže samostatne predpisovať zdravotné pomôcky.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Dňa 1. apríla 2018 vstúpila do platnosti vyhláška Ministerstva zdravotníctva, podľa ktorej (§ 3, písmeno g) "sestra s pokročilou praxou v súlade so štandardmi a s lekárskou diagnózou samostatne indikuje a predpisuje zdravotnícke pomôcky súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti po...

Andrea Kalavská

Zvýšili sme plat sestre, ktorá je teda magisterka, má špecializáciu.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Dňa 6. decembra 2017 schválila NR SR vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rast miezd sa týka sestier s vys...

Andrea Kalavská

...ako prvý v histórii sme zadefinovali kompetencie zdravotných sestier, pôrodných asistentiek a všetkých dokonca trinástich iných zdravotníckych profesií (...).

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Nepravda

Výrok hovorí o vymedzení kompetencií zdravotných sestier, pôrodných asistentiek a ostatných zdravotníckych profesií. Aj napriek tomu, že od 1. apríla 2018 platí nová vyhláška, ktorá rozšírila kompetencie zdravotníckych sestier a pôrodných asistentiek, nejedná sa o prvú takúto vyhlášku. O rozsahu pra...

success
error