DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrea Kalavská

...v súčasnosti od 1.4. je platná vyhláška, keď sestra môže samozrejme určitý stupeň sestry, môže samostatne predpisovať zdravotné pomôcky.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Dňa 1. apríla 2018 vstúpila do platnosti vyhláška Ministerstva zdravotníctva, podľa ktorej (§ 3, písmeno g) "sestra s pokročilou praxou v súlade so štandardmi a s lekárskou diagnózou samostatne indikuje a predpisuje zdravotnícke pomôcky súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti podľa osobitného predpisu.Osobitný predpis v tomto prípade predstavuje Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach, konkrétne § 119a, ktorý upravuje oprávnenie predpisovať zdravotnícke pomôcky sestrami alebo pôrodnými asistentkami. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error