DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrea Kalavská

V súčasnosti prebieha zase legislatívna úprava zákona, ktorý upravuje eZdravie (...).

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Úprava elektronického zdravotníctva (eZdravia) je obsiahnutá v zákone č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Posledná novelizácia tohto zákona bola vykonaná zákonom č. 351/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2018, s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júla 2018 a 1. januára 2019. Podľa stránky ezdravotnictvo.sk prevádzkovanou Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI) sa aktuálne pripravuje vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu upravujúceho rozsah údajov poskytovaných národnému centru, okruh spravodajských jednotiek a lehoty poskytovania údajov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error