DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrea Kalavská

...ako prvý v histórii sme zadefinovali kompetencie zdravotných sestier, pôrodných asistentiek a všetkých dokonca trinástich iných zdravotníckych profesií (...).

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Nepravda

Výrok hovorí o vymedzení kompetencií zdravotných sestier, pôrodných asistentiek a ostatných zdravotníckych profesií. Aj napriek tomu, že od 1. apríla 2018 platí nová vyhláška, ktorá rozšírila kompetencie zdravotníckych sestier a pôrodných asistentiek, nejedná sa o prvú takúto vyhlášku. O rozsahu praxe sestier a pôrodných asistentiek hovorila aj vyhláška č. 528/2004 Z.z z roku 2004. Okrem toho, zákon 578/2004 Z.z. z roku 2004 v § 27 definuje 22 zdravotníckych povolaní. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.  

Kompetencie zdravotnej sestry a pôrodnej asistentky špecifikuje vyhláška ministerstva zdravotníctva č. 95/2018 Z.z., ktorá vstúpila do platnosti 1. apríla 2018. Avšak nejedná sa o prvú vyhlášku, ktorá by vymedzovala kompetencie zdravotných sestier. Vyhláška ministerstva zdravotníctva č. 528/2004 Z.z. z roku 2004 taktiež vymedzovala rozsah ošetrovateľskej praxe sestier a pôrodných asistentiek. Následne bola nahradená vyhláškou ministerstva zdravotníctva č. 364/2005 Z.z. z roku 2005, ktorá ďalej špecifikovala rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou a pôrodnou asistentkou. 

Možno mala ministerka Kalavská na mysli vymedzenie kompetencií zdravotných asistentov. Vyhláška ministerstva zdravotníctva č. 28/2017 Z.z. dopĺňa vyhlášku č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach a zavádza rozsah praxe zdravotníckeho asistenta. 

Podľa §27 zákona 578/2004 Z.z. je zdravotníckym pracovníkom fyzický osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie: 
a) lekár,
b) zubný lekár,
c) farmaceut,
d) sestra,
e) pôrodná asistentka,
f) fyzioterapeut,
g) verejný zdravotník,
h) zdravotnícky laborant,
i) asistent výživy,
j) dentálna hygienička,
k) rádiologický technik,
l) zdravotnícky záchranár,
m) zubný technik,
n) technik pre zdravotnícke pomôcky,
o) optometrista,
p) farmaceutický laborant,
q) masér,
r) očný optik,
s) ortopedický technik,
t) zdravotnícky asistent,
u) zubný asistent,
v) sanitár. 

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error