DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrea Kalavská

Zvýšili sme plat sestre, ktorá je teda magisterka, má špecializáciu.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Dňa 6. decembra 2017 schválila NR SR vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rast miezd sa týka sestier s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa (ukončeným ziskom akademického titulu magister), s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných činností v špecializačnom odbore a praxou v tomto odbore najmenej 5 rokov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error