DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrea Kalavská

...my od roku 2017 ministerstvo zdravotníctva disponuje kapitalovými výdavkami alebo peniazmi 70 miliónov eur je to ročne, ktoré my môžme použiť vo forme kapitálových výdavkov na naše nemocnice.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Kapitálovými výdavkami sú najmä rozpočtové výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku, výdavky na tvorbu hmotných a mobilizačných rezerv, ako aj príspevky a dotácie iným právnickým osobám a fyzickým osobám na uvedené účely podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Podľa Prílohy č. 3 ku Zákonu o štátnom rozpočte na rok 2017 (.pdf) sú kapitálové výdavky Ministerstva zdravotníctva SR vo výške 70 736 312 eur a podľa Prílohy č. 3 ku Zákonu o štátnom rozpočte na rok 2018 (.pdf)  sú 70 000 000 eur. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error