DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martina Lubyová

...po znovunominovaní do tejto vlády od strany SNS som dostala podporu tejto naozaj najväčšej reprezentatívnej organizácie (Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy, pozn.).

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Rada Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku prijala 22. marca 2018 "Vyhlásenie Rady OZ PŠaV na Slovensku" k aktuálnej spoločenskej situácií a hlavným požiadavkám zamestnancov školstva v ktorom uviedli, že budú "podporovať všetky kroky súčasnej ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré povedú k reálnemu zlepšeniu výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach a postaveniach zamestnancov školstva" (.doc). Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na svojej oficiálnej stránke uvádza, že združuje 48 000 členov a spolupracuje s viac ako 2400 organizáciami. Pre porovnanie, napr. Nové školské odbory 13. septembra 2017 v odkaze (vtedy čerstvo vymenovanej) ministerke školstva uvádzajú, že zastupujú vyše 1000 učiteľov. Na základe týchto údajov možno konštatovať, že Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy predstavuje najväčšiu reprezentatívnu organizáciu. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error