DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

JUDr. Mgr. Martina Lubyová PhD.

34 12 3 8
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Martina Lubyová

...sme zmenili systém financovania tých školských klubov. To znamená, že sme prerobili tú bázu, na základe ktorej sa financuje, aby to bolo naozaj adresné, aby financie išli z podielových daní tam, kde naozaj školské kluby sú, že sme navýšili objem financovania, navýšili sme aj tie koeficienty.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Vládny návrh novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení bol poslancami Národnej rady SR schválený v júni 2017. Táto novela je platná od 1. januára 2018 a prináša niekoľko základných zmien, v ktorých je zahrnuté aj spravodli...

Martina Lubyová

...ten fínsky model, ktorý doručuje aj dlhodobo medzinárodne najlepšie uznávané výsledky aj v tých testovaniach PISA (...).

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Počas šiestich doteraz uskutočnených testovaní PISA, Fínsko sa umiestnilo vždy na popredných miestach v rámci testovaných krajín. Posledné testovanie bolo v roku 2015, kedy sa Fínsko spomedzi 70 testovaných vzdelávacích systémov sveta umiestnilo v kategórií vedecká gramotnosť na piatom mieste, v kat...

Martina Lubyová

...ten program vzdelávania (Národný program rozvoja vzdelávania, pozn.), to je program na 10 rokov.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR vo svojom výroku hovorí o Národnom programe rozvoja vzdelávania s názvom Učiace sa Slovensko. V samotnej finálnej verzii dokumentu, ktorá bola predstavená v septembri 2017, sa píše: "Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republik...

Martina Lubyová

...v rámci toho Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania vypracované ocenenie všetkých možných opatrení. Vychádza nám to zatiaľ v tom 10-ročnom horizonte asi na 1,2 miliardy eur. To znamená, rádovo asi 120 miliónov eur ročne.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Neoveriteľné

Najnovšia verzia Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania s názvom "Učiace sa Slovensko" bola zverejnená v septembri 2017 (.pdf). Tento dokument rozsiahlym spôsobom popisuje v 10-ročnom výhľade strategické zámery SR v oblasti výchovy a vzdelávania. Avšak tento dokument neobsahuje konkrétnu i...

Martina Lubyová

...tie rozpočtové dopady sú obrovské, aj to 6% zvýšenie sú 200-300-miliónové položky, rádovo každý rok v štátnom rozpočte.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Nepravda

Analýza vplyvov zvyšovania platov učiteľov na rozpočet verejnej správy uvádza, že v rokoch 2018, 2019 a 2020 by mala valorizácia o 6 % ročne predstavovať 104 092 530 eur (výdavky verejnej správy celkom).Podľa programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-2020 sa vláda zaväzuje vykonať "legislatívne ...

Martina Lubyová

... dnes už učiteľ priemernú mzdu má vyše 1100 eur a naozaj patria k tej skupine verejnej správy, ktorá mala najviac zvyšované platy za uplynulé roky.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Pre potreby overenia tohto výroku sme porovnávali zvyšovanie platov pedagogických zamestnancov regionálneho školstva (ZŠ a SŠ) so zvyšovaním platov zamestnancov verejnej správy od roku 2016. Priemerná mzda pedagogických zamestnancov regionálneho školstva skutočne 2017 presiahla 1000 eur.  Takis...

Martina Lubyová

...vo Fínsku sa iba 10% uchádzačov o štúdium na pedagogickej fakulte dostane na štúdium, je taký obrovský záujem.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Profesia pedagóga je vo Fínsku považovaná za jednu z najhodnotnejších profesií. Podľa informácií zverejnených na stránke Fínskej národnej kancelárie pre školstvo je zo všetkých uchádzačov o štúdium v programoch na vzdelávanie pedagógov základnych škôl prijatých skutočne iba 10 percent uchádzačov, ak...

Martina Lubyová

Žijem vedu, ktoré je najužším príbuzenským vzťahov prepojené na zakladateľa Progresívne Slovensko. A nedá sa s nimi komunikovať, pretože píšu otvorené listy a keď ich pozvete na rokovanie, tak jednoducho neprídu.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Zavádzajúce

Žijem vedu je apolitická platforma, ktorá ako svoj cieľ predstavuje možnosť ponúkať priestor všetkým slovenským vedkyniam a vedcom prispieť k napredovaniu vedy na Slovensku. Prepojenie na Progresívne Slovensko, o ktorom Lubyová hovorí, má členka administratívneho tímu, Dominika Truban, ktorá je manž...

Martina Lubyová

...napríklad tá organizácia, ktorá sa v súčasnosti volá Slovenská komora učiteľov, to nie je takáto profesijná komora, ktorá by bola apolitická, nezávislá a je zriadená zákonom a zo správy na minulý rok má na členskom vybraté 135 eur.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Slovenská komora učiteľov je občianskym združením zaregistrovaným Ministerstvom vnútra SR, teda nie je profesijnou komorou. Tie sú zriadené každí samostatným zákonom, v ktorom je deklarovaná ich nezávislosť, čo je možné označiť aj za apolitickosť. V súčasnej dobe neexistuje jednotná profesijná,...

Martina Lubyová

...komory sú zriadené zákonom, sú apolitické, sú naozaj nezávislé od štátnej správy a sú hlavne teda samosprávne.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Profesné komory sú zriadené každá samostatným zákonom v ktorom je deklarovaná, že sú nezávislé a samosprávne. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Na Slovensku v súčastnosti existuje viacero profesných komôr ako napríklad komora lekárov, sestričiek alebo architektov, avšak v súčasnej dobe&nb...

success
error