DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martina Lubyová

...ten program vzdelávania (Národný program rozvoja vzdelávania, pozn.), to je program na 10 rokov.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR vo svojom výroku hovorí o Národnom programe rozvoja vzdelávania s názvom Učiace sa Slovensko. V samotnej finálnej verzii dokumentu, ktorá bola predstavená v septembri 2017, sa píše: "Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe programového vyhlásenia vlády začalo v roku 2016 pripravovať návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý má pokrývať v 10-ročnom výhľade strategické zámery SR v oblasti výchovy a vzdelávania." (.pdf, s.3). Dokument má teda slúžiť ako program rozvoja výchovy a vzdelávania na Slovensku do roku 2027, avšak zatiaľ nebol ani spustený. Podľa vyjadrenia ministerky zo dňa 21. marca 2018 materiál je pripravený na medzirezortné pripomienkové konanie, avšak podľa portálu Slov-Lex (ku dňu 11. apríla 2018) ešte nebol v štádiu medzirezortného pripomienkového konania. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error