DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martina Lubyová

...tie rozpočtové dopady sú obrovské, aj to 6% zvýšenie sú 200-300-miliónové položky, rádovo každý rok v štátnom rozpočte.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Nepravda

Analýza vplyvov zvyšovania platov učiteľov na rozpočet verejnej správy uvádza, že v rokoch 2018, 2019 a 2020 by mala valorizácia o 6 % ročne predstavovať 104 092 530 eur (výdavky verejnej správy celkom).

Podľa programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-2020 sa vláda zaväzuje vykonať "legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1.9.2016 a následne, za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, počínajúc dňom 1.1.2018 každoročne zvýšila priemerne o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov" (.pdf, str. 32). 

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error