DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martina Lubyová

...komory sú zriadené zákonom, sú apolitické, sú naozaj nezávislé od štátnej správy a sú hlavne teda samosprávne.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Profesné komory sú zriadené každá samostatným zákonom v ktorom je deklarovaná, že sú nezávislé a samosprávne. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 


Na Slovensku v súčastnosti existuje viacero profesných komôr ako napríklad komora lekárov, sestričiek alebo architektov, avšak v súčasnej dobe neexistuje jednotná profesijná, stavovská organizácia učiteľov. Existuje občianske združenie s názvom Slovenská komora učiteľov, ktoré však nie je profesnou komorou. Popri tejto organizácii totiž funguje mnoho ďalších združení, ktoré sa snažia riešiť situáciu učiteľov ako napríklad Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy alebo Iniciatíva Slovenských učiteľov.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error