DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martina Lubyová

...v rámci toho Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania vypracované ocenenie všetkých možných opatrení. Vychádza nám to zatiaľ v tom 10-ročnom horizonte asi na 1,2 miliardy eur. To znamená, rádovo asi 120 miliónov eur ročne.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Neoveriteľné

Najnovšia verzia Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania s názvom "Učiace sa Slovensko" bola zverejnená v septembri 2017 (.pdf). Tento dokument rozsiahlym spôsobom popisuje v 10-ročnom výhľade strategické zámery SR v oblasti výchovy a vzdelávania. Avšak tento dokument neobsahuje konkrétnu informáciu o finančných prostriedkoch, ktoré by mali byť použité na realizovanie tohto programu. Keďže k 10. aprílu je tento dokument najnovším zverejneným dokumentom popisujúcim reformu školstva a z neho alebo iných dostupných dokumentov sa nám nepodarilo získať informácie o plánovanom rozpočte na reformu školstva hodnotíme tento výrok ako neoveriteľný. V súčasnosti podľa vyjadrenia ministerky zo dňa 21. marca 2018 materiál je pripravený na medzirezortné pripomienkové konanie, avšak podľa portálu Slov-Lex (ku dňu 11. apríla 2018) ešte nebol v štádiu medzirezortného pripomienkového konania.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error