DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martina Lubyová

...ten fínsky model, ktorý doručuje aj dlhodobo medzinárodne najlepšie uznávané výsledky aj v tých testovaniach PISA (...).

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Počas šiestich doteraz uskutočnených testovaní PISA, Fínsko sa umiestnilo vždy na popredných miestach v rámci testovaných krajín. Posledné testovanie bolo v roku 2015, kedy sa Fínsko spomedzi 70 testovaných vzdelávacích systémov sveta umiestnilo v kategórií vedecká gramotnosť na piatom mieste, v kategórií čítanie a gramotnosť na štvrtom mieste a v kategórií matematická gramotnosť na 11. mieste. Rovnako úspešné boli pre Fínsko aj predošlé testovania. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 


Uvedená tabuľka nám ukazuje umiestnenie Fínska v rámci všetkých, doteraz uskutočnených testovaní. Ako nám ukazujú údaje, Fínsko sa častokrát umiestnilo na popredných miestach, v niektorých kategóriach dokonca na prvom mieste spomedzi všetkých testovaných krajín. Len pre porovnanie v poslednom testovaní v kategórií čítanie a gramotnosť Slovensko sa umiestnilo na 38. mieste pod priemerom OECD, v kategórií matematická gramotnosť na 35.mieste a v kategórií vedecká gramotnosť taktiež na 35. mieste. 

PISA (The Program for International Student Assessment) — Program na medzinárodné hodnotenie študentov je systém medzinárodného hodnotenia, ktorý sa zameriava na schopností 15-ročných študentov v literárnej, matematickej a vedeckej gramotnosti. Tento program je sponzorovaný OECD. V roku 2000 sa konalo prvé testovanie schopností žiakov, na ktorom participovalo celkovo 32 krajín (28 členských štátov OECD a 4 nečlenské). Slovensko sa podľa Highlights From PISA 2006 (.pdf, s. 15) prvýkrát do testovania zapojilo v roku 2003. Tento program sa koná v trojročných intervaloch, zatiaľ sa testovalo šesťkrát, pričom v roku 2018 sa uskutoční siedme. 

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error