DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martina Lubyová

...napríklad tá organizácia, ktorá sa v súčasnosti volá Slovenská komora učiteľov, to nie je takáto profesijná komora, ktorá by bola apolitická, nezávislá a je zriadená zákonom a zo správy na minulý rok má na členskom vybraté 135 eur.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Slovenská komora učiteľov je občianskym združením zaregistrovaným Ministerstvom vnútra SR, teda nie je profesijnou komorou. Tie sú zriadené každí samostatným zákonom, v ktorom je deklarovaná ich nezávislosť, čo je možné označiť aj za apolitickosť. V súčasnej dobe neexistuje jednotná profesijná, stavovská organizácia učiteľov. V rámci účtovnej uzávierky Slovenskej komory učiteľov za rok 2017 sa uvádza, že členské príspevky boli vo výške 135 eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error