DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martina Lubyová

...vo Fínsku sa iba 10% uchádzačov o štúdium na pedagogickej fakulte dostane na štúdium, je taký obrovský záujem.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Profesia pedagóga je vo Fínsku považovaná za jednu z najhodnotnejších profesií. Podľa informácií zverejnených na stránke Fínskej národnej kancelárie pre školstvo je zo všetkých uchádzačov o štúdium v programoch na vzdelávanie pedagógov základnych škôl prijatých skutočne iba 10 percent uchádzačov, ako to uviedla Lubyová. Tento výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Hlavným dôvodom záujmu mladých ľudí o profesiu pedagóga nie je výška platu ale vysoká sociálna prestíž, profesionálna autonómia na školách a vnímanie vyučovania ako služby pre spoločnosť a verejné blaho. Preto je o túto pozíciu vysoký záujem a výberový proces je vysoko selektívny. 

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error