DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martina Lubyová

...sme zmenili systém financovania tých školských klubov. To znamená, že sme prerobili tú bázu, na základe ktorej sa financuje, aby to bolo naozaj adresné, aby financie išli z podielových daní tam, kde naozaj školské kluby sú, že sme navýšili objem financovania, navýšili sme aj tie koeficienty.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Vládny návrh novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení bol poslancami Národnej rady SR schválený v júni 2017. Táto novela je platná od 1. januára 2018 a prináša niekoľko základných zmien, v ktorých je zahrnuté aj spravodlivejšie rozdeľovanie finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl prostredníctvom výpočtu koeficientu kvalifikačnej štruktúry (.doc, s. 1), ako to spomína ministerka Lubyová. Daná novela zabezpečuje aj poskytovanie finančných prostriedkov na rozvoj škôl a školských zariadení v rámci dotácií a rozvojových projektov. Ako na to odkazovala aj ministerka, novela upravila aj financovanie školských klubov, zmenou zákona sa modifikovali "ukazovatele, podľa ktorých sa rozdeľujú podielové dane obciam na činnosť školských klubov detí" (.doc, s. 1). Tento výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error