DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gabriela Matečná

Agenda európskej legislatívy, čo sa týka poberania dotácií, nielen na priame platby, ale aj na projektové-neprojektové podpory, je obrovská. Má možno 20-25 tisíc strán.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Nepravda

Výrok poukazuje na počet strán legislatívy EÚ vzťahujúcej sa na poberanie dotácií na priame platby, projektové a neprojektové podpory. Po našom sčítaní strán všetkých dokumentov legislatívy EÚ vzťahujúcej sa na tieto podpory sme dosiahli číslo 4 722 strán. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Všetky dokumenty vzťahujúce sa na legislatívu EÚ a priame, projektové a neprojektové podpory sú zverejnené na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

V sekcií Legislatíva EÚ pre priame podpory prezentuje PPA 24 dokumentov s celkovým počtom strán 704. 

Sekcia Pre projektové podpory je rozdelená na dve časti, Pre PRV a Pre OP RH. Sekcia Pre PRV je ďalej rozdelená na dokumenty v časovom rámci 2014 - 2020 (33 dokumentov s celkovým počtom strán 1 523) a 2007 - 2013 (49 dokumentov s celkovým počtom strán 751). Aj časť Pre OP RH je rozdelená na dokumenty v časovom rámci 2014 - 2020 (23 dokumentov s celkovým počtom strán 1 177) a 2007 - 2013 (8 dokumentov s celkovým počtom strán 375).

Sekcia Štátna podpora taktiež zahŕňa legislatívu EÚ, konkrétne (5 dokumentov s celkovým počtom strán 192).

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error