DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrea Kalavská

Máme na ministerstve zdravotníctva inštitút zdravotnej politiky, kde sme opakovane prepočítavali počty chýbajúcich sestier a zvolili sme vhodnú štatistiku metedológiu. Porovnávali sme to so štatistikami OECD. My sme v roku 2016 robili špeciálne zisťovanie počtu sestier (...). Nám podľa údajov, ktorými disponuje Inštitút zdravotnej politiky, chýba 2 300 sestier cca.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Inštitút zdravotnej politiky (IZP) "je analytickým a poradným útvarom Ministerstva zdravotníctva SR". Jeho úlohou je spracovávať a centralizovať údaje o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Podľa prepočtov IZP z jesene 2016 chýba na Slovensku do 2300 zdravotných sestier. Výrok hodnotíme ako pravdivý, musíme však poukázať na to, že údaje o chýbajúcich zdravotných sestrách sa rôznia. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) napríklad tvrdí, že na Slovensku stále chýba viac ako 15 000 sestier a pôrodných asistentiek.

Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD je Slovensko v počte zdravotných sestier takmer na chvoste rebríčka EÚ. O tisíc obyvateľov sa na Slovensku podľa OECD stará v priemere 5,7 sestier. Nižšiu pozíciu dosiahli Taliansko, Španielsko, Poľsko, Litva a Grécko. V Nórsku na tisíc obyvateľov pripadá 17,3 sestier, priemer OECD je 9 zdravotných sestier na tisíc obyvateľov. Štatistiku zverejnil OECD vo svojej publikácii Health at a Glance 2017 (.pdf, s. 161).

Na nedostatočný počet zdravotných sestier upozornila OECD vo svojej správe z júna 2017: "Alokácia zdrojov a obzvlášť zdravotníckeho personálu nie je v súlade s potrebami obyvateľstva. Na rozdiel od väčšiny krajín OECD v Slovenskej republike v priebehu posledných 10 rokov počet zdravotných sestier klesal" (.pdf).

Andrea Kalavská, ktorá sa stala ministerkou zdravotníctva v marci 2018, tvrdí, že ministerstvo systémovo pracuje na zlepšení pracovných podmienok pre zdravotné sestry: "Prácu sestier si vysoko vážim, sú dôležitou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti a my kontinuálne pracujeme na systémových krokoch, aby sme zatraktívnili podmienky na ich prácu a motivovali ich, aby postupne prichádzali do systému. Problém s chýbajúcimi sestrami však nie je len na Slovensku, ale v celej Európe a my pracujeme na tom, aby sa stav postupne zlepšoval. Aktuálne sa napríklad zaoberáme aj otázkou ich lepšieho platového ohodnotenia."

Kalavská pred nástupom do funkcie pôsobila ako štátna tajomníčka MZ SR. Ako tajomníčka mala na ministerstve na starosti sekciu zdravia a sekciu farmácie a liekovej politiky. Nedôveru voči novej ministerke vyjadrilo Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek. Jeho šéfka Monika Kavecká Kalavskú "skritizovala za nedávny proces zrušenia sesterskej špecializácie ošetrovateľská starostlivosť o dospelých", za ktorý sa zaslúžila práve Kalavská ešte ako štátna tajomníčka.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error