DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gabriela Matečná

... Slovensko, (...), ktorá má by som povedala rozbitý pôdny systém z čias minulosti, kde máme 8 tisíc parciel v katastri nehnuteľností, v katastri nehnuteľností E a v katastri nehnuteľností C je 7,5 milióna parciel (...).

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Neoveriteľné

Podľa úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je v katastri nehnuteľností C v roku 2017 evidovaných 7,81 milióna parciel. Množstvo parciel typu E sa nepodarilo dohľadať a na otázku neodpovedalo ani Ministerstvo pôdohospodárstva, preto výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Parcela registra C je parcela, ktorej hranice sú v teréne viditeľné a zobrazené na katastrálnej mape (čo je hlavný rozdiel oproti parcelám registra E). Register C pokrýva celé katastrálne územie, tj. každý pozemok je obsiahnutý v nejakej CKN parcele.

Parcela registra E (EKN parcela) je parcela zapísaná v katastri, ale jej hranice nie sú v teréne viditeľné (na rozdiel od parciel registra C, ktorých hranice sú v teréne viditeľné). Je to často prípad malých rolí, ktoré začalo obhospodarovať jednotné roľnícke družstvo (v listinách uvádzané ako pozemky v užívaní socialistickej organizácie) a počas neskorších mapovaní sa zamerala len veľká roľa obhospodarovaná JRD. Tým pádom vznikla jedna veľká parcela registra C, definuje Kataster nehnuteľností.


Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error