DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrea Kalavská

...zriadil (bývalý minister Tomáš Drucker, pozn.) inštitút alebo post ministerskej sestry, ktorý dovtedy nebol. My sme zvýšili kompetencie zdravotníckym asistentom. Čiže sestra sa plne môže venovať ošetrovateľskému procesu a tie jednoduchšie manuálne činnosti robí asistent zdravotnícky, čiže tým pádom môže sestru odbremeniť.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Výrok hovorí o poste ministerskej sestry a náplni práce zdravotníckeho asistenta. Povolanie ministerskej sestry bolo zavedené ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom v augiste 2016 ako jedna z požiadaviek sesterskej komory. Okrem toho došlo v marci 2017 aj k rozšíreniu právomocí zdravotnickych asistentov a od apríla 2018 aj zdravotníckych sestier. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Post ministerskej sestry bol zriadený v auguste 2016 po nástupe Tomáša Druckera ako ministra zdravotníctva. Jednalo sa o jednu z troch požiadaviek komory sestier na nového ministra. Prvou Ministerskou sestrou sa stala Tatiana Hrindová, ktorá však zo svojej funkcie odstúpila v decembri 2017. Svoje rozhodnutie odôvodnila slovami: "Nemala som možnosť vstupovať do rozhodnutí, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňovali život sestier." Pre denník Pravda ďalej uviedla, že jej vadilo neriešenie podnetov sestier na nedodržiavanie naradenia vlády či nedostatočná komunikácia s minsistrom. 
Od 1. marca 2017 nadobudla platnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR 28/2017 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach. Celý rozsah praxe zdravotníckeho asistenta je dostupný TU.

Na druhej strane, ministerstvo rozšírilo aj kompetencie zdravotníckych sestier. Zákon 95/2018 Z.z. priniesol od 1. apríla 2018 nové právomoci pre zdravotné sestry a pôrodné asistentky. Rozšírené kompetencie by mali viac prihliadať na ich ukončené vzdelanie. Zdravotné sestry budú rozdelené do troch kategórií:
- základná sestra (bakalárske vzdelanie, zodpovedná za bežnú opatrovateľskú činnosť súvisiacu s pacientom, vedenie zdravotníckej dokumentácie, sledovanie vitálnych funkcií, odporúčanie používania voľnopredajných liekov, odstraňovanie stehov, zavádzanie žalúdočných a dvanástnikových sond a iné)
- sestra s pokročilou praxou (vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a 5 rokov praxe, zodpovedať bude za riadenie a usmerňovanie sestier v danej zmene, rozhodovať o odberoch krvi, predpisovať zdravotnícke pomôcky a dietické potraviny a iné)
- sestra špecialistka (pracuje na ARO, JIS)

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error