DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Kalinák vs. Beblavý
Vdaka RTVS sme konecne mali možnost zhliadnut na obrazovkách dynamickejší a netradicnejší súboj, kedže oproti ministrovi Robertovi Kalinákovi vnútra sedel poslanec opozície Miroslav Beblavý. Témou relácie boli výsledky volieb, nezávislá kontrola štátu, novela zákona o verejnom obstarávaní a schránkové firmy. Z množstva faktických výrokov, ktoré pocas relácie použili, si horšie skóre odniesol Kalinák.

Za zavádzajúce sme oznacili jeho výroky o šéfke ÚVO, o zákaze rokovacích konaní bez zverejnenia, ktoré sa v skutocnosti len premenovali na priame rokovacie konania, ale aj o miliarde eur ušetrenej podla jeho slov na zamedzení danovým únikom. Nepravdivé je aj Kalinákovo tvrdenie o tom, že Európska komisia hodnotí rozpocet SR medzi štyrmi najlepšími - podla správy EK sme až na piatom mieste, napriek tomu, že o tomto fakte mylne informovali slovenské médiá. Chybne svojho diskusného súpera oznacoval ako clena vlády Ivety Radicovej ci clena SDKÚ pred rokom 2009. Naopak Beblavý zaváhal pri interpretácii novely o verejnom obstarávaní zo zaciatku roku 2013 a ohladom cinnosti výboru pre nezlucitelnost funkcií.

Dva výrok v analýze nie sú zverejnené, vysvetlenie preco nájdete TU.

Miroslav Beblavý

Nestraníci
24 2 1 2

Robert Kaliňák

SMER-SD
18 5 5 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Miroslav Beblavý
 • Robert Kaliňák
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Robert Kaliňák

SMER-SD

My na rozdiel od vás sme prišli do vlády a začali sme prijímať opatrenia, aj zákony,... ...zákaz dodatkov...

O 5 minút 12 - 03.12.2014
Pravda

Je pravdou, že dodatky sa počas druhej vlády Roberta Fica výrazne obmedzili a dnes sa môžu dodatky na rámec uzavretej zmluvy v obstarávaní uzavrieť len v špecifických prípadoch. Všeobecne však platí zákaz uzatvárania dodatkov k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa ním ...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Tam boli ešte ďalší dvaja kandidáti (v procese výberu predsedu ÚVO, pozn.), z ktorých jeden bol naozaj Smerák, to znamená, ten automaticky odstúpil, to bol dokonca náš člen a ďalší dnes pracuje tuším pre ministerstvo zahraničných vecí.

O 5 minút 12 - 02.12.2014
Neoveriteľné

Robert Fico po nesúhlase s jeho prvým kandidátom na post predsedu Úradu pre verejné obstarávanie odmietol ponúknuť druhého kandidáta, preto sa vyhlásilo výberové konanie. Demagog.SK nezistil či jeden z protikandidátov (po prvom kole) Kubovič alebo Maťaš bol členom SMER-SD a aká bola ich ďalšia karié...

Robert Kaliňák

SMER-SD

My na rozdiel od vás sme prišli do vlády a začali sme prijímať opatrenia... ...nové zákony o volebnej kampani, nové zákony o politických stranách, ktoré dokonca nie vy, ale nezávislá organizácia Rady Európy ocenila ako veľmi dobre, a preto prestala sledovať Slovenskú republiku, lebo už má dobré zákony v tejto oblasti.

O 5 minút 12 - 02.12.2014
Pravda

Organizácia GRECO pri Rade Európy monitorovala Slovenskú republiku v oblasti transparentnosti a vo svojej poslednej hodnotiacej správe konštatuje, že sa skončilo tretie kolo hodnotenia Slovenskej republiky. GRECO ocenilo SR hlavne v oblasti týkajúcej sa transparentnosti politických strán či novelizá...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...napríklad v anglosaskom práve sú trusty, kde nie ste oficiálne ten, kto to vlastní, ale všetky peniaze zo stanov spoločnosti musia nakoniec ísť vám, tie zisky. ...Kde je jasné určené, kto bude profitovať, všetky zisky z tej firmy komu idú.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Miroslav Beblavý zrejme hovorí o v anglosaskom práve osobách označovaných ako "trustee" a "beneficiary". Prvý z nich - trustee má na starosti spravovanie majetku trustu a oficiálne ho vlastní, všetky zisky a výnosy však idú osobe označovanej ako beneficiary. Výrok na základe tejto skutočnosti hodnot...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...2013... (poslanec Beblavý reaguje na R. Kaliňáka od kedy platí zákon, že od 10 miliónov vyššie vo verejnom obstarávaní sa musí vždy zisťovať, kto je majiteľ, pozn.)

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Beblavý správne opravuje Kaliňáka, že povinnosť zistiť kto je majiteľ pri zákazke nad 10 miliónov eur bola zavedená do zákona o verejnom obstarávaní až v roku 2013 a nadobudla účinnosť 1. júla 2013 (modré časti v zákone, Zmena:95/2013). Výrok hodnotíme ako pravdivý. § 33 odsek 5:"Ak i...

Robert Kaliňák

SMER-SD

My sme prví, ktorí sme to zaviedli prvý raz do zákona v roku 2009, keď sme povedali, že od 10 miliónov vyššie sa to musí vždycky zisťovať, kto je majiteľ.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Nepravda

Kaliňák správne uvádza, že zjednodušene podmienka zisťovať kto je majiteľom uchádzača bola pri zakázkach nad 10 miliónov eur do zákona o verejnom obstarávaní zavedená. Mýli sa však v roku, kedy zmena bola schválená a účinná. V skutočnosti to je rok 2013 a nie 2009. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.V z...

Robert Kaliňák

SMER-SD

...čítam z internetu z rokovania vlády, schválený. "Kvalifikovanou účasťou na účely sa vezme priamy a nepriamy, nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10 % na základnom imanii právnickej osoby súťažiacej." Čiže vy môžete mať až desiatu líniu, akonáhle ju tam máte, nemôžte súťažiť.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

V novele zákona o verejnom obstarávaní je stanovené, že v právnických osobách, teda firmách sa musia preukázať fyzické osoby s kvalifikovanou účasťou, teda s aspoň 10 % priamym alebo nepriamym podielom (kvalifikovanou účasťou) a základnom imaní firmy. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Návrh zá...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Lebo dneska máte zdravotnú poisťovňu Dôvera, kde 50 % vlastní cyperská schránka Prefto, za ktorou stojí bratislavský právnik, ale nikto v brandži neverí, že bratislavský právnik vlastní 50 % miliardovej zdravotnej poisťovne.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Zdravotnú poisťovňu Dôvera, podľa zistení Trendu vlastní okrem Penty aj cyperská spoločnosť Prefto Holding. Z výpisu v obchodnom registri sa táto skutočnosť nedá potvrdiť. Podľa Výročnej správy (.pdf, s. 18) z roku 2009 (posledná zverejnená na stránke Dôvera), je skutočne v akcionárskej štruktú...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Predstavte si firmu na Cypre, ktorej oficiálny majiteľ je Kostas Kamaradis, to vieme zistiť aj dneska, na to oni donesú ten obchodný register ako vy chcete, ale v skutočnosti všetky toky následne z tej firmy odchádzajú na účet Pavla politika. A podľa vášho návrhu tá firma, pokiaľ preukáže z cyperského obchodného registra svoju akcionársku štruktúru, že ju vlastní 100% advokát Kostas Kamaradis, tak bude v pohode, bude čistá.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Vládny návrh novely zákona (schválený 3. decembra 2014) o verejnom obstarávaní sa v § 26a o preukazovaní majetkovej účasti nevenuje reálnemu majiteľovi, teda konečnému užívateľovi (beneficial owner), ale iba oficiálnemu majiteľovi spoločnosti/fyzickej osobe, ktorá má kvalifikovan...

Robert Kaliňák

SMER-SD

...je druhá vec, to je druhá časť toho zákona o konflikte záujmov, kde sa vyčleňuje 10 %, že minimálne 10 % pre ústavného činiteľa v tých firmách.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Podľa návrhu zákona o verejnom obstarávaní o ktorom sa v súčasnej dobe rokuje v NR SR by z verejného obstarávania mali byť vylúčené tie spoločnosti, v ktorých majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári. Kvalifikovaná účasť je návrhom zákona definovaná na 10 %, výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Po...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Akonáhle máte sídlo alebo fyzickou osobou vlastnené alebo čímkoľvek iným, to, čo sa dneska hovorí, že môžete byť v piatom, šiestom rade, mať sídlo niekde v daňovom raji, tak to sme ako vláda prijali, že sa nemá stať a taký nesmie súťažiť.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

V novele zákona o verejnom obstarávaní je stanovené, že v právnických osobách, teda firmách sa musia preukázať fyzické osoby s kvalifikovanou účasťou, teda s aspoň 10 % priamym alebo nepriamym podielom a základnom imaní firmy. Daňové raje často nemajú verejne dostupné registre umožňujúce preukázať, ...

Robert Kaliňák

SMER-SD

...pán Matovič žiadal zmenu aj s pánom Lipšicom, ale boli obidvaja súčasťou vlády, dokonca pán Lipšic bol aj ministrom a žiadny taký návrh neurobili (na zamedzenie politických nominácii, pozn.)

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Zavádzajúce

Hoci je pravdou, že ani Lipšic (vládny návrh), ani Matovič (poslanecký návrh) nenavrhli žiadnu úpravu alebo obmedzenie politických nominácii v legislatívnej podobe. Kaliňák sa však dopúšťa zavádzania keď nekorektne uvádza, že počas vlády Ivety Radičovej boli Lipšic a Matovič súčasťou vlády. Len Lipš...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Sama (SDKÚ, pozn.) vlastné logo mala na schránkovej firme...

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Logo SDKÚ bolo naozaj zapísané na schránkovú firmu. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Robert Kaliňák naráža na kauzu SDKÚ z roku 2010. Robert Fico vtedy stranu obvinil z prania špinavých peňazí prostredníctvom schránkových firiem. Logo strany vlastnila firma Involve, v ktorej figuroval pokladník strany ...

Robert Kaliňák

SMER-SD

...privatizácia SPP skončila schránkovej firme. SPP vlastnili majitelia cez schránkovú firmu v holandskom holdingovom systéme.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Je pravdou, že Slovak Gas Holding B.V. a teda spoločnosť vlastniaca v minulosti 49 % akcií SPP fungovala v rámci holandského holdingového systému a na základe dostupných informácií o tejto firme je možné ju označiť za schránkovú. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Podľa dokumentu Právna analýza pr...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

V piatok sme hlasovali v parlamente o odpočítateľnej odvodovej položke pre ľudí z odvodov, kde my sme síce upozornili, aj sme predložili konkrétny protinávrh, že mať návrh, ktorý pomôže nielen ľuďom na minimálnej mzde, ale pomôže aj ľuďom s mzdou okolo 600-700 eur. A ten návrh sme aj kvantifikovali, našli sme naňho v rozpočte zdroje. Napriek tomu vláda ho odmietla a v podstate prijala návrh, ktorý reálne významnejšie pomôže ľuďom na minimálnej mzde. ...ja som za ten vládny zahlasoval, pomáha aspoň niekomu.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Miroslav Beblavý hovorí o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...to je napríklad to, že váš župan Trebuľa si chcel vo štvrtok následne za 130 000 kúpiť limuzínu, tak to by tá novela neriešila vládna, pretože sa netýka VÚC, obcí, univerzít a neviem koho.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Beblavý správne uvádza, že KSK ktorej predsedom je Trebuľa (SMER-SD) chcelo obstarať automobil v sume 130-tisíc s DPH. Je tiež pravdou, že schválená novela limity pre sa netýka krajov, obci ani univerzít (verejnoprávna inštitúcia), keďže limit, ktorý stanoví nariadenie vlády, sa bude týkať len štátn...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Prečo hovorím marketingová novela? Prvý dôvod je, že to už dávno existuje, ešte myslím prvá Dzurindova vláda prijala uznesenie práve k tým štátnym organizáciám, ktoré priamo vláda vláde to zakázala, takže vládna novela riešila niečo, čo je 14 rokov vyriešené.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

V roku 2001 bolo vydané uznesenie vlády č. 594 z 27. júna 2001. Toto uznesenie, ktoré prijala 1. vláda M. Dzurindu, hovorí o presných cenových limitoch pre celkovo šesť skupín štátnej správy. Schválený vlády návrh pridal § 26 odsek 11 (SMER-SD), ktorý skutočne poveruje vládu aby vláda...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...tento týždeň je, že najprv minister financií Kažimír sľúbil, že sa zavedie zákon, ktorý zakáže verejným funkcionárom si kupovať autá drahšie ako 48 000 eur. Bol to verejný prísľub ešte v auguste ministerstva financií. Potom ministerstvo to odmietlo a keďže sme vyvíjali na nich, by som povedal, politický tlak, tak v stredu schválili v parlamente to, že sa taký zákaz bude týkať štátnych organizácií, to znamená tých, čo sú priamo pod ministerstvami.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Je pravdou, že už v auguste 2014 dal minister financií prísľub, že v zákone obmedzia sumu, za ktorú sa bude môcť obstarávať automobil orgánmi verejnej správy. Takýto návrh však nebol predložený. Poslanec Beblavý v októbri predložil pozmeňujúci návrh k návrhu zákona o dani z ...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...sme intenzívne pripravovali novelu (o konflikte záujmov, pozn.) spoločne dokonca aj s poslancom Smeru. Bola pripravená, bola v podstate aj vykonzultovaná a potom ju Smer odmietol podporiť a dodnes sedí v parlamente, my sme ju tam opakovane podávali. V tejto chvíli je na rokovaní parlamentu...

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Poslanec Beblavý naráža na návrh ústavného zákona, ktorý mení a dopĺňa zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií. Tento návrh predložili poslanci Beblavý (Sieť), Gál (Most - Híd), Kadúc (OĽaNO), Poliačik (SaS), Přidal (KDH) a poslankyňa Žitňanská (Most - Híd). Tento návrh už zači...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...pán minister pred rokom a pol, keď robil tú veľkú novelu verejného obstarávania, hovoril o bezprecedentnom zverejňovaní informácií, ktoré zabránia účasti schránkových firiem na verejnom obstarávaní, no nezabránil. A my sme na to už vtedy upozorňovali, že to vôbec nebude fungovať to, čo vtedy presadil.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Nepravda

Je pravdou, že poslanec Beblavý patril k najaktívnejším kritikom novely. Kaliňák síce hovoril o zásadnom stransparentnení obstarávania, no na základe dostupných informácii nie je pravdou, že by toto stransparentnenie spojil so zabránením účasti schránkových firiem. Inými slovami nepovadal spojenie "...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Dovoľte mi v prvom rade poďakovať, myslím, že osobitne pánovi Hlinovi, lebo ak sa nemýlim, on začal organizovať tie zhromaždenia, ostatní sa potom k nemu pridali, ktorí tam boli na tribúne.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Prvý protest, v súvislosti s kauzou v zdravotníctve, skutočne organizoval poslanec Alojz Hlina. V nasledujúcich protestoch 14., 17., 25., a 28. novembra 2014 sa k nemu pridali aj Richard Sulík, Igor Matovič a Daniel Lipšic. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Prvý protest súvisiaci s kauzou nákupu predraže...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Čiže v stredu (v čase príhovoru prezidenta, pozn.) je rokovanie vlády, dokonca som ho musel viesť ja. Ja som ešte pred vládou mal bezpečnostnú radu spolu s kolegami a výbor.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Prezident Kiska mal v NR SR prejav 26. novembra 2014 pár minút po deviatej hodiny ráno. Na stránke svojho rezortu nemá Kaliňák rozpis denných aktivít. Kaliňák sa s najvyššou pravdepodobnosťou zúčastnil jedného z troch výborov, ktoré sa konali od 11:20 do 13:20. Na týchto výboroch sa prerok...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Vysvetlite mi, pán poslanec, teraz, ako ste konali, keď tam predseda vlády Dzurinda zamestnal svojho brata? ...Boli ste súčasťou SDKÚ.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Nepravda

Poslanec Miroslav Beblavy bol členom SDKÚ-DS od roku 2009. Predtým síce zastával od roku 2002-2006 funkciu štátneho tajomníka na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, avšak nebol členom strany SDKÚ-DS. Kauza "Vláčiky", počas ktorej sa na pozíciu predsedu výberovej komisie verejného t...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Kaliňák: Vysvetlite mi, pán poslanec, teraz, ako ste konali, keď tam predseda vlády Dzurinda zamestnal svojho brata? Beblavý: Ja som vtedy nebol ani členom strany, dokonca ani v žiadnej funkcii.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Známa kauza "Vláčiky" sa udiala v roku 2001, teda počas 1. Dzurindovej vlády, kedy železnice vyhlásili tender na dodávku 35 súprav, vtedy predsedom výberovej komisie bol premiérov brat Miroslav Dzurinda. Podľa portálu politikaopen.sk poslanec Miroslav Beblavý bol členom strany SDKÚ-DS od r...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Ja som člen SDKÚ od roku 2009.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Podľa portálu politikaopen.sk, Miroslav Beblavý vstúpil do SDKÚ-DS v roku 2009. Výrok hodnotíme ako pravdivý....

Robert Kaliňák

SMER-SD

Ale na vašom ministerstve, keď ste boli štátny tajomník, ste mali okresných predsedov alebo teda mládežníkov, vlastných straníkov.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Neoveriteľné

Miroslav Beblavý v rokoch 2002-2006 pôsobil ako štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Členom SDKÚ-DS bol od roku 2009. Demagog.SK nezistil informácie o tom, že by v čase výkonu funkcie štátneho tajomníka v rokoch 2002-2006 boli na ministerstve práce okresní predsedovi...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Začali sme stíhať vlastného rektora policajnej akadémie, vicežupana v Nitrianskom kraji. Prišla obžaloba (v prípade rektora, pozn.)

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Je pravdou, že sú stíhaní bývalý rektor policajnej akadémie, menovaný za vlády R. Fica v lete 2012, a taktiež vicežupan Nitrianskeho kraja Borík (SMER-SD, ktorý sa už vzdal členstva v SMER-SD).Stíhanie prebieha taktiež aj voči Vladimírovi Boríkovi, bývalému podpredsedovi Nitrianskeho samosprávneho k...

Robert Kaliňák

SMER-SD

...stíhame troch ministrov bývalých, jedného z vašej vlády, ktorej ste boli súčasťou, boli ste vtedy štátny tajomník.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Robert Kaliňák má pravdu ak tvrdí, že prokuratúra stíha troch bývalých ministrov životného prostredia, pričom jeden bol členom druhej vláde Mikuláša Dzurindu. Beblavý bol štátny tajomník za 2. vlády M. Dzurindu.Stíhanie prebieha voči bývalému ministrovi životného prostredia Jaroslavovi Izá...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Boli ste (Beblavý, pozn.) súčasťou vlády (vlády Ivety Radičovej, pozn.).

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Nepravda

Miroslav Beblavý nebol súčasťou vlády I. Radičovej. Vo vláde nepôsobil v žiadnej funkcii. Počas vlády I. Radičovej pôsobil ako rádový poslanec za SDKÚ-DS. Výrok hodnotíme ako nepravdivý....

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...ja som napríklad ako vládny poslanec presadil najviac návrhov, vždy som bol rádový poslanec a som presadil najviac návrhov aj proti korupcii.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Miroslav Beblavý je v poslancom od roku 2010. V rokoch 2010-2012 bol koaličným poslancom počas vlády Ivety Radičovej. Od roku 2012 až ku dňu 1. decembra 2014 je v opozičným poslancom. Podľa analýzy Transparency International Slovensko, Beblavý ako poslanec v období, keď bola jeho strana súčasťou vlá...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Sme tu dva roky tak ako vy ste boli dva roky a my sme pripravili zákon na ochranu oznamovateľov korupcie. Vy ste ho vtedy nepripravili.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Zavádzajúce

Je pravdou, že zákon na ochranu oznamovateľov korupcie bol schválený za súčasnej vlády Roberta Fica. Tá je pri moci od apríla 2014, čo znamená vyše dva a pol roka. Na druhej strane vláda Ivety Radičovej nastúpila do úradu 9. júla 2010. Po páde vlády dňa 11. októbra 2011, podľa Ústavy Slovenskej...

Robert Kaliňák

SMER-SD

My na rozdiel od vás sme prišli do vlády a začali sme prijímať opatrenia, aj zákony, či to bol zákaz rokovacích konaní bez zverejnenia ako základ problému pri obstarávaní a netransparentných obstarávaniach,...

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Zavádzajúce

V prípade zákazu rokovacích konaní bez zverejnenia minister zavádza, pretože v skutočnosti došlo k prepísaniu "rokovacieho konania bez zverejnenia" na "priame rokovacie konanie". V rámci § 58 a 59, pred vládnou novelou upravovali "rokovacieho konania bez zverejnenia" a dnes už "priame rokovacie...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Čo je podstatné, nikdy som vás nepočul, aby ste reagovali na svojich vlastných kolegov, napríklad v prípade platinových sitiek ste mlčali ako voš pod chrastou. Nikdy nežiadali hlavu ministra Mikloša, ani ste ho nevyzývali vo verejných diskusiách, aby reagoval.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Kauza platinové sitká sa odhalila v októbri 2011, teda za vlády Ivety Radicovej. V tomto období Miroslav Beblavý zastával funkciu poslanca za stranu SDKÚ-DS. Demagog.SK nezistil žiadne vyhlásenie Beblavého, v ktorom by nabádal Mikloša na odstúpenie z funkcie. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý....

Robert Kaliňák

SMER-SD

Nikdy som nebol vládnym poslancom.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Je pravdou, že vždy, keď bol SMER-SD vo vláde, Robert Kaliňák zastával post vo vláde. Počas prvej Ficovej vlády bol ministrom vnútra a v druhej Ficovej vláde je taktiež ministrom vnútra. Kaliňák pôsobil len ako opozičný poslanec. Kaliňák je zakladajúcim členom SMER-SD, v inej strane nepôsobil. Výrok...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Ja som nebol súčasťou vlády, ja som bol radový poslanec.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Podľa portálu politikaopen.sk poslanec Miroslav Beblavý bol skutočne v NR SR od roku 2010, keď v roku 2009 vstúpil so SDKÚ-DS. Počas vlády Ivety Radičovej bol radovým poslancom NR SR. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Pred nástupom do strany zastával Beblavý funkciu štátneho tajomníka na Ministerstve prá...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Ja som napríklad dosiahol, že sa vyhodilo vedenie študentského pôžičkového fondu... Ja som robil v školskom výbore vtedy.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Je pravdou, že v roku 2011 odmietol Výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na návrh jeho člena Miroslava Beblavého schváliť výročné správy fondov ŠPF a PFZP a na základe zistení o nehospodárnom nakladaní s majetkom fondu bolo 28. októbra 2011 odvolané vedenie fondu. Miroslav Beblavý pôsobi...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Na veci, ktoré nie sú trestným konaním a sú iným zlyhaním policajtov, je kontrola ministerstva vnútra. To sú dva zvláštne odbory. A inšpekcia robí iba trestné konanie. To sú iba vyšetrovatelia, aby ste tomu rozumeli. A vyšetrovatelia nie sú určení na nič iné, na žiadne priestupky, na žiadne disciplinárne postihy, sú určení iba na vyšetrovanie trestného konania.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Je pravdou, že v rámci MV SR existuje útvar Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, ktorý vykonáva úlohy na dvoch úsekoch - úsek kontroly a úsek inšpekcie. Na úseku kontroly, sa kontroluje dodržiavanie právnych predpisov, riešia sa tam sťažnosti a usmerňuje činnosť útvarov Policajného zboru. Druhý úsek...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Vy ste za to hlasovali. A vy vašim hlasom ste zrušili vojenskú prokuratúru počas vlády.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Zrušenie vojenskej prokuratúry bolo súčasťou novely zákona o prokuratúre zo začiatku roku 2011. Hlavným dôvodom malo byť zefektívnenie činnosti prokuratúry, nakoľko vojenskí prokurátori mali na starosť výrazne nižší počet prípadov než bežní prokurátori. Miroslav Beblavý hlasoval za zrušenie vojenske...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...napríklad výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý som rok a trištvrte viedol ja, lebo ste ma tam zvolili aj vy v rámci parlamentných dohôd, kedykoľvek sa vyšetrovanie malo týkať nejakého podstatného Smeráka, tak ste ho automaticky zablokovali svojou väčšinou vo výbore. Poviem príklad, pán Jahnátek. Pán Jahnátek nielenže zamestnal synovca, neter na ministerstve, nielenže sa k tomu priznal, že v tom mal aj osobne úlohu, nielenže zamestnal iks ďalších Komjatičanov na ministerstve, všetko tak, že ich najprv priamo zobral a potom jediní oni sa zúčastnili na akože vnútornom výberovom konaní.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Zavádzajúce

Ja pravdou, že za predsedníctva Miroslava Beblavého vo Výbore pre nezlučiteľnosť funkcií mali väčšinu členovia a zároveň predstavitelia strany SMER-SD, ktorí zablokovali niekoľko sporných prípadov týkajúcich sa predstaviteľov SMER-SD. V prípade Jahnátka však došlo k schváleniu prešetrenia jeho majet...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Generálna prokuratúra, pána Čižnára ste si zvolili, spolužiaka pána premiéra, vášho kandidáta.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Vtedajšieho bratislavského krajského prokurátora Jarmíra Čižnára zvolili poslanci SMER-SD 82 hlasmi dňa 18. júna 2013 na post generálneho prokurátora. Podľa denníku SME a Plus jeden deň bol Čižnár spolužiakom R.Fica počas štúdia na právnickej fakulte. Opozícia v tomto prípade kandidáta nepredložila ...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...ja som osobne navrhoval aby sa minimálne inšpekcia oddelila od ministerstva vnútra, pretože dneska vy kontrolujete sám seba.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Neoveriteľné

Demagog.SK nezistil konkrétny návrh Beblavého na oddelenie inšpekcie do Ministerstva vnútra SR. Tento záväzok sa nachádzal v programe SDKÚ-DS 2010 a aj 2012. Demagog.SK nezistil, či to bola agenda Beblavého. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.V programe SDKÚ-DS 2010 bolo v bode Bezpečnosť a obrana uve...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

pani predsedníčka (Úradu pre verejné obstarávanie, pozn.) predsa len prejavuje určité známky nezávislosti, tak ste jej dali podpredsedu, ktorý je Smerák a dali ste jej Radu ÚVO, ktorú ste si vymenovali kompletne vy do tejto vlády.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Úrad pre verejné obstarávanie má v súčasnosti dvoch podpredsedov, Andreja Holáka a Danku Bekeovú. Podpredseda ÚVO Andrej Holák bol do funkcie vymenovaný vládou Roberta Fica dňa 24. apríla 2013. Holák je členom strany SMER-SD. Členovia Rady ÚVO boli zhodne vymenovaní počas druhej vlády...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Úrad pre verejné obstarávanie, vláda Ivety Radičovej vyhlásila výberové konanie, kde v prvom kole len prešli viacerí kandidáti, prešli len nejakými základnými testami. Vy ste si jedného z nich vybrali a vyhlásili ste ho za kandidáta opozície.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Vláda Ivety Radičovej vyhlásia výberové konanie, keďže po tom, ako vláda odmietla prvého Ficovho kandidáta, Fico už druhého kandidáta nenavrhol. Táborská spolu s ďalšími dvoma kandidátmi prešla len prvým kolom. Títo traja kandidáti sa dostali do užšieho výberového konania. Po prvom kole mala na...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Rovnako je absurdné tvrdiť, že Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý to kontroluje, je z radov nás, z radov Smeru. Veď pani predsedníčka, ktorá je na čele úradu, bola vybratá na základe výberového konania za vlády Ivety Radičovej. Toto svoje kolo aj vyhrala. Vláda Ivety Radičovej ju už nestihla vymenovať, my sme ju preto vybrali.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Zavádzajúce

Podobný výrok sme overovali už v minulosti (23. apríla 2013, 16. júna 2013). Zitu Táborskú možno označiť jednu z kandidátov na šéfa ÚVO. Táborská prešla len prvým kolom a dostala sa spolu s ďalšími dvoma kandidátmi do užšieho výberového konania. Po prvom kole nasledovala obhajoba plánov kandidátov p...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Predvčerom zaradil sa slovenský rozpočet medzi štyri najlepšie v rámci eurozóny.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Nepravda

Peter Kažimír hovoril, že slovenský rozpocet bol hodnotený medzi štyrmi najlepšími v rámci eurozóny. Podla správy EK je však slovenský rozpocet medzi piatimi najlepšími. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. Európska komisia, 28. novembra 2014The assessment of the Draft Budgetary Plans led to the con...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Pavol Paška, ak si niekto dobre spomenie, bol v čase opozície človek, ktorý bol myslím tieňovým ministrom zdravotníctva dokonca alebo sa tomu venoval ešte na začiatku Smeru a odvtedy sa to ťahá.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Pavol Paška bol tieňovým ministrom zdravotníctva za Smer-SD minimálne od roku 2004. Podľa verejných informácií sa Paška pohybuje v oblasti zdravotníctva od 90. rokov. Výrok je pravdivý. Od septembra 2001 bol tieňovým ministrom zdravotníctva Štofko (s. 11). Paška bol tieňovým ministrom zdravotníctva ...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Paška koniec koncov bol šéfom parlamentu od roku 2006 s prestávkou Radičovej vlády.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Je pravdou, že Pavol Paška bol od roku 2006 predseda Národnej rady SR za SMER-SD, za oboch vlád Roberta Fica. Výnimkou je obdobie vlády Ivety Radičovej. Pavol Paška v nedeľu po vyhlásení výsledkov komunálnych volieb 16. novembra v Košiciach prítomným novinárom oznámil, že sa...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Pán Bauer mal o niečo vyššie prieskumy (ako Bašistová, pozn.), bol tam ten rozdiel síce malý, ale bol.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Neoveriteľné

Demagog.SK zistil jedine prieskum z 30. októbra 2014, v ktorom v telefonickom prieskume namerala agentúra eCall Slovakia Bauerovi 20 % a Bašistovej 10,79 %. V Rozdiel bol viac ako 9 percentuálnych bodov. tomto prípade by sotva išlo len "o malý rozdiel". V prieskume TA3 už boli ob...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Pokiaľ sa pozrieme na prieskumy, ktoré boli predtým, než sa toto stalo, tak pán Raši viedol na pánom Bauerom 60:20 podľa prieskumov, ktoré boli. Nakoniec ten výsledok bol, myslím, niekde bližšie k 55:45.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Je pravdou, že minimálne jeden z prieskumov tesne pred voľbami hovorili o pomere preferencií 55 ku 17,5, čo približne zodpovedá pomeru 60 ku 20. Rovnako platí, že výsledok sa blížil skôr k pomeru 55 ku 45, keďže oficiálny výsledok Rašiho a Bauera bol 59 ku 41 v prospech Rašiho. Podľa agentúry A...

Robert Kaliňák

SMER-SD

...veľmi silný boj s daňovými únikmi, ktorý vyniesol pre Slovenskú republiku a pre občanov Slovenskej republiky v zásade viac ako miliardu eur.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Zavádzajúce

Kaliňák síce uvádza presné číslo v zlepšenom výbere daní celkom, no nekorektne to spája výhradne s bojom proti daňovým únikom. Podľa IFP, výber daňových príjmov celkom v rokoch 2013 a 2014 sa oproti plánu sa navýšil o 1,031 mld. eur. Ako však aj IFP uvádza, nedá sa minimálne v položke daní z pr...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Považoval som to za veľmi nešťastné a napriek tomu to referendum (referendum o Paškovi v Košiciach, pozn.) bolo jasné. Myslím, že malo viac ako 60 000 hlasov, cez 50 000 hlasov, neviem tie čísla presne dokopy.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Je pravdou, že v Košiciach sa súboj Raši vs pravicoví kandidáti prezentoval ako referendum o Paškovi. Referendum iniciovala Sieť. Celkovo sa "referenda" zúčastnilo viac ako 60-tisíc voličov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Oficiálne kandidujúcim kandidátom na post primátora Košíc odovzdalo hlas spolu 6...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Ale ja čítam o A a B, lebo ten je o kvalifikovanej účasti fyzickej osoby. Ak má právnická osoba účasť v inej, tak to neplatí.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Vládny návrh zákona číslo 1317, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z.o verejnom obstarávaní v bode (1), § 26a o preukazovaní majetkovej účasti neumožňuje účasť na verejnom obstarávaní: spoločnosti so sídlom v krajine, kde sa nedá preukázať účasť vlastníkov, alebo kt...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Ja z toho odčítam. Takže verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, to znamená, ak má priamo v tom schránku alebo fyzické osoby ak majú kvalifikovanú účasť a tie majú bydlisko v tom štáte. To znamená, ak má rodičov právnické osoby, ktoré sú v tom schránkovom štáte, tak sa ich to netýka. ...čítam o A a B, lebo ten je o kvalifikovanej účasti fyzickej osoby. Ak má právnická osoba účasť v inej, tak to neplatí.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Nepravda

Beblavý nie je fakticky presný, keďže platí, že vždy sa musí dokázať, ktorá fyzická osoba alebo osoby sú majú kvalifikovanú účasť v právnickej osobe. To znamená, že ak by právnická firma mala sídlo v daňovom raji (napr. Belizé) a akcionárom by bola ďalšia právnická firma a tá by nedokázala, ktorá fy...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Môže podľa vášho zákona cyperská schránková firma súťažiť? Môže, môže, samozrejme.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Je pravdou, že firma Medical Group SK by sa mohla zúčastniť verejného obstarávania podľa znenia novely z 30. novembra 2014, pretože podľa obchodného registra by sme vedeli identifikovať fyzickú osobu, ktorá má podiel na imaní firmy. Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý má zabrániť ...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Čiže na to, čo hovorí pán poslanec, platí, že Medical Group by sa nemohol zúčastniť súťaže.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Nepravda

Nie je pravodu, že firma Medical Group SK by sa nemohla zúčastniť verejného obstarávania podľa znenia novely z 30. novembra 2014, pretože podľa obchodného registra by sme vedeli identifikovať fyzickú osobu, ktorá má podiel na imaní firmy. Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý má zab...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Nie, aj nepriamym.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Minister R. Kaliňák správne reagoval na výrok M. Beblavého o novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorá vo svojom znení uvádza, že tendra sa nebude môcť zúčastniť žiadna : „právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kva...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Vy tam hovoríte (novela zákona o verejnom obstarávaní, o schránkových firmách, pozn.), že ktorej priamym vlastníkom sú právnické osoby.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Na základe novely zákona o verejnom obstarávaní,ktorý prináša sprísnenie podmienok by sa od budúceho roka malo zamedziť účasti schránkových firiem vo verejnom obstarávaní. Premiér uviedol, že podľa tohto zákona: „Nejaká schránková firma v krajine, kde sa nevieme dostať k informáciám, kto je sku...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Pamätám si, že za vašej vlády, keď ste boli štátny tajomník, stratili sa nahrávky poslanca vládnej strany, ktorý bol usvedčovaný z korupcie. Vtedy sa tie nahrávky stratili. Poslanca, ktorého ste vtedy chceli dať stíhať, v podstate nakoniec sa Slovenská republika musela dať ospravedlniť. Tu hovoríme, Európsky súd rozhodol, aby sa Slovenská republika ospravedlnila.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Neoveriteľné

Na nahrávke Dzurinda hovorí so straníckymi kolegami a reč je aj o tom, že jeden z vtedajších vplyvných ľudí Roman Vavrík za vybavenie biznisu v Bratislave žiada úplatok. (SME)...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Dobre, čiže pán poslanec, keď si pozriete štátút inšpekcie ministerstva vnútra, inšpekcia vnútra, ministerstva vnútra robí len trestné konanie a nič iné.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

Je pravdou, že Úrad inšpekčnej služby na Ministerstve vnútra sa zaoberá výhradne konaním alebo nekonaním príslušníkov policajného zboru v zmysle Trestného poriadku. Inými slovami, nezaoberajú sa inšpekciou, teda kontrolou činnosti policajtov, ako by to mohlo z názvy vyplývať. Výrok preto hodnotíme a...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Najviac, kam ste napríklad počas toho roku a trištvrte ma pustili vo výbore pre nezlučiteľnosť funkcií, boli úradníci na úrovni riaditeľov nejakého štátneho podniku, aby dostali pokutu.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Neoveriteľné

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Najvyšší kontrolný úrad ste znemožnili zvolenie predsedu a znemožňujete ho naďalej napriek tomu, že je 2 a trištvrte roka po zmene vlády.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Pravda

NKÚ v súčasnosti stále vedie Ján Jasovský, ktorému funkčné obdobie uplynulo pred dvoma rokmi a ôsmimi mesiacmi. Je pravdou, že NKÚ teda nemá nového šéfa už dva a trištvrte roka. Na zvolenie predsedu NKÚ je potrebná nadpolovičná väčšina, ktorú samotná opozícia nemá. Voľba prebehla celk...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

On (Pavol Paška, pozn.) sa tak choval veľakrát aj vo vedení parlamentu, blokoval zmeny, ktoré by mohli parlament sfunkčniť ako kontrolný orgán, napríklad nový zákon o konflikte záujmov, takisto mnohé schôdze.

O 5 minút 12 - 01.12.2014
Neoveriteľné

Ahoj k tomu ďalšiemu blokovaniu schodzí som našla len 1 čo sa týka konkrétne Pašku. Inak som poväčšine našla len toľko, že schôdze blokuje SMER a nebola tam písaná konkrétna iniciatíva zo strany Pašku.Je pravdou, že bývalý predseda NR SR Pavol Paška blokoval zmeny týkajúce sa novely zákona o konflik...

success
error