DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Dobre, čiže pán poslanec, keď si pozriete štátút inšpekcie ministerstva vnútra, inšpekcia vnútra, ministerstva vnútra robí len trestné konanie a nič iné.

Kalinák vs. Beblavý - 01.12.2014
Pravda

Je pravdou, že Úrad inšpekčnej služby na Ministerstve vnútra sa zaoberá výhradne konaním alebo nekonaním príslušníkov policajného zboru v zmysle Trestného poriadku. Inými slovami, nezaoberajú sa inšpekciou, teda kontrolou činnosti policajtov, ako by to mohlo z názvy vyplývať. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.
 
Pôsobnosť Úradu inšpekčnej služby na Ministerstve vnútra je nasledovná:

"- eviduje a vybavuje oznámenia a podania o podozrení z páchania trestnej činnosti policajtov,
- odhaľuje a dokumentuje trestné činy páchané policajtmi, vykonáva operatívno-pátraciu činnosť, využíva informačno-technické prostriedky a využíva databázy informačných systémov ministerstva a Policajného zboru, prijíma trestné oznámenia, a ak je podozrivým policajt, vybavuje ich podľa Trestného poriadku, vykonáva vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie o trestných činoch policajtov,
spolupracuje s útvarmi ministerstva a útvarmi Policajného zboru pri odhaľovaní trestnej činnosti policajtov a navrhuje preventívne opatrenia, vyžaduje potrebnú spoluprácu a súčinnosť pri plnení úloh inšpekčnej služby od policajtov, štátnych zamestnancov a zamestnancov,
- vykonáva sledovanie osôb a vecí a technicky zabezpečuje používanie informačno-technických prostriedkov,
- navrhuje opatrenia na predchádzanie a zamedzovanie trestnej činnosti policajtov,
- zabezpečuje spoluprácu a koordináciu činností pri objasňovaní trestnej činnosti policajtov s medzinárodným prvkom,
- koordinuje činnosti na úseku boja proti korupcii a ďalšej závažnej trestnej činnosti v Policajnom zbore a navrhuje opatrenia na jej odstránenie." 

Dátum zverejnenia analýzy: 30.11.2014
success
error