DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

My na rozdiel od vás sme prišli do vlády a začali sme prijímať opatrenia... ...nové zákony o volebnej kampani, nové zákony o politických stranách, ktoré dokonca nie vy, ale nezávislá organizácia Rady Európy ocenila ako veľmi dobre, a preto prestala sledovať Slovenskú republiku, lebo už má dobré zákony v tejto oblasti.

Kalinák vs. Beblavý - 02.12.2014
Pravda

Organizácia GRECO pri Rade Európy monitorovala Slovenskú republiku v oblasti transparentnosti a vo svojej poslednej hodnotiacej správe konštatuje, že sa skončilo tretie kolo hodnotenia Slovenskej republiky. GRECO ocenilo SR hlavne v oblasti týkajúcej sa transparentnosti politických strán či novelizácie zákona o volebnej kampani v roku 2014. Zároveň Slovensko vypadlo zo skupiny monitorovaných krajín GRECO. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Rovnako bol počas vlády Roberta Fica prijatý Zákon z 29. mája 2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, tento zákon však začne platiť až od júla 2015.

TASR, 8. októbra 2014:

"Slovensko už nebude v skupine krajín monitorovaných GRECO (Skupiny štátov proti korupcii) za neplnenie odporúčaní v oblasti transparentnosti financovania politických strán. Uviedla to dnes Dana Pohlodová z tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra s tým, že SR bola ocenená za veľký pokrok v oblasti volebných zákonov, ktoré boli v máji prijaté v parlamente."

Organizácia GRECO pri Rade Európy monitorovala Slovenskú republiku za nesplnenie odporúčaní v oblasti transparentnosti. GRECO na svojom 65. plenárnom  zasadnutí prijalo 10. októbra 2014 správu o hodnotení tretieho kola ako dodatok k Druhej správe (.pdf, s. 3) o plnení odporúčaní SR. "Aktuálny Dodatok k Druhej správe o plnení odporúčaní Slovenskej republiky hodnotí ďalšie opatrenia, ktoré prijali štátne orgány Slovenskej republiky za účelom zrealizovania odporúčaní Témy II (transparentnosť financovania politických strán)."

"V Slovenskej republike boli reformy, ktoré sa týkajú Témy II (Transparentnosť financovania politických strán), iniciované už v roku 2011 a ich cieľom bolo prijatie novej legislatívy v tejto oblasti. Po dlhšom a ťažkopádnom procese, vrátane volieb do Národnej rady SR v roku 2012 sa Slovenskej republike aktuálne podarilo zaviesť sčasti nový a sčasti novelizovaný právny rámec na zlepšenie transparentnosti v otázke financovania politických strán, ktorý sa na rozdiel od minulosti nezaoberá len financovaním politických strán, ale aj širšími aspektmi zabezpečovania väčšej transparentnosti financovania volebných kampaní, pričom sa týka tak politických strán ako aj kandidátov vo voľbách. Prijatie zákona o volebnej kampani v roku 2014 predstavuje v tomto ohľade výrazné zlepšenie." (.pdf. s. 11)

"GRECO konštatuje, že súčasná úroveň plnenia odporúčaní už viac nie je „celkovo neuspokojivá“ v zmysle Pravidla 31, odseku 8.3 Procesného poriadku a rozhodlo sa naďalej neuplatňovať voči Slovenskej republike Pravidlo 32. Prijatím tohto Dodatku k Druhej správe o plnení odporúčaní sa vo vzťahu k Slovenskej republike končí Tretie kolo hodnotenia." (.pdf, s. 11)

Dátum zverejnenia analýzy: 30.11.2014
success
error