DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

My sme prví, ktorí sme to zaviedli prvý raz do zákona v roku 2009, keď sme povedali, že od 10 miliónov vyššie sa to musí vždycky zisťovať, kto je majiteľ.

Kalinák vs. Beblavý - 01.12.2014
Nepravda

Kaliňák správne uvádza, že zjednodušene podmienka zisťovať kto je majiteľom uchádzača bola pri zakázkach nad 10 miliónov eur do zákona o verejnom obstarávaní zavedená. Mýli sa však v roku, kedy zmena bola schválená a účinná. V skutočnosti to je rok 2013 a nie 2009. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

V zákone (modré časti s účinnosťou od 1. júla 2013 Zmena:95/2013) o verejnom obstarávaní sa naozaj hovorí, že ak ide o zákazku väčšiu ako 10 miliónov eur, verejný obstarávateľ musí požiadať obchodnú spoločnosť, aby predložila zoznam všetkých spoločníkov a akcionárov. Do zákona do však bolo zavedené až v roku 2013:

§ 33 odsek 5:
"Ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je najmenej 10 miliónov eur, verejný obstarávateľ je povinný pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní požiadať uchádzačov, záujemcov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a všetkých známych akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 30 % akcií tejto spoločnosti, pričom ak spoločníkom alebo známym akcionárom je právnická osoba, aj všetkých spoločníkov a všetkých známych akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 30 % akcií tejto právnickej osoby."

Dátum zverejnenia analýzy: 30.11.2014
success
error