DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

My na rozdiel od vás sme prišli do vlády a začali sme prijímať opatrenia, aj zákony,... ...zákaz dodatkov...

Kalinák vs. Beblavý - 03.12.2014
Pravda

Je pravdou, že dodatky sa počas druhej vlády Roberta Fica výrazne obmedzili a dnes sa môžu dodatky na rámec uzavretej zmluvy v obstarávaní uzavrieť len v špecifických prípadoch. Všeobecne však platí zákaz uzatvárania dodatkov k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa ním zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Portál epravo.sk uvádza, že novelou z roku 2013 sa skutočne limituje možnosť, kedy sa dodatky môžu uzatvoriť.

"V zmysle Novely sa zakazuje uzavrieť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa ním zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti.Obstarávateľ je oprávnený uzatvoriť takýto dodatok, ak Rada určí, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností:
  • ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia;
  • ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri jej uzatváraní; a
  • po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.11.2014
success
error