DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...ja som osobne navrhoval aby sa minimálne inšpekcia oddelila od ministerstva vnútra, pretože dneska vy kontrolujete sám seba.

Kalinák vs. Beblavý - 01.12.2014
Neoveriteľné

Demagog.SK nezistil konkrétny návrh Beblavého na oddelenie inšpekcie do Ministerstva vnútra SR. Tento záväzok sa nachádzal v programe SDKÚ-DS 2010 a aj 2012. Demagog.SK nezistil, či to bola agenda Beblavého. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

V programe SDKÚ-DS 2010 bolo v bode Bezpečnosť a obrana uvedené: 
Vo vzťahu občana a polície musí vládnuť dôvera. Ak občan cíti, že policajt nechráni verejný záujem, právo a poriadok, berie úplatky alebo je zapletený do nezákonnosti a korupcie, musí mať istotu, že jeho sťažnosť na policajta bude nestranne prešetrená. Budeme preto presadzovať oddelenie inšpekcie od ľudí, ktorí políciu riadia a vytvorenie systému nezávislého inšpektorátu.

Podobný záväzok mala SDKÚ-SD vo svojom volebnom programe na rok 2012:

"Budeme presadzovať oddelenie inšpekcie od ľudí, ktorí riadia políciu a armádu, a vytvoríme nezávislý inšpekčný úrad. Ak občan cíti, že policajt nechráni verejný záujem, právo a poriadok, berie úplatky alebo je zapletený do nezákonnosti a korupcie, musí mať istotu, že jeho sťažnosť na policajta bude nestranne prešetrená."

Explicitne požiadavku, aby sa kontrola polície oddelila od ministerstva vnútra vyslovil Ľubomír Galko.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.11.2014
success
error