DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...tento týždeň je, že najprv minister financií Kažimír sľúbil, že sa zavedie zákon, ktorý zakáže verejným funkcionárom si kupovať autá drahšie ako 48 000 eur. Bol to verejný prísľub ešte v auguste ministerstva financií. Potom ministerstvo to odmietlo a keďže sme vyvíjali na nich, by som povedal, politický tlak, tak v stredu schválili v parlamente to, že sa taký zákaz bude týkať štátnych organizácií, to znamená tých, čo sú priamo pod ministerstvami.

Kalinák vs. Beblavý - 01.12.2014
Pravda

Je pravdou, že už v auguste 2014 dal minister financií prísľub, že v zákone obmedzia sumu, za ktorú sa bude môcť obstarávať automobil orgánmi verejnej správy. Takýto návrh však nebol predložený. Poslanec Beblavý v októbri predložil pozmeňujúci návrh k návrhu zákona o dani z príjmov, ktorý mal stanoviť v zákone strop pre nákup automobilov pre verejnú správu. Prešla až úprava poslanca SMER-SD Mojša 26. novembra 2014, ktorý v pozmeňujúcom návrhu navrhol regulovanie ceny automobilov len pre štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, pričom sumu má stanoviť nariadenie vlády SR. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

26. novembra (stredu) bol schválený vládny návrh zákona o pohľadávkach štátu, ktorý predkladal poslanec za SMER-SD Mojš. Ten predložil a pozmeňujúci návrh, ktorý dopĺňal do § 26 nasledovné: 
"Štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie môžu obstarať osobný automobil určený výlučne na  prepravu osôb najviac do limitu výdavkov ustanoveného nariadením vlády, pričom nariadenie vlády ustanoví okruh osôb, na ktorých prepravu sa obstaráva osobný automobil do ustanoveného limitu výdavkov. Limit výdavkov sa vzťahuje na obstaranie osobného automobilu vrátane jeho technického zhodnotenia v príslušnom rozpočtovom roku.“

Tento pozmeňovaní návrh bol schválený a je súčasťou schváleného zákona ako celku. 

SITA 10. augusta 2014

"Myšlienka ohraničiť orgánom verejnej správy sumu na nákup nového osobného automobilu na 48 tis. eur sa pozdáva aj rezortu financií. Ten totiž v rámci pripomienkového konania k novele zákona o dani z príjmov akceptoval hromadnú pripomienku iniciovanú poslancom parlamentu Miroslavom Beblavým. Do zákona o dani z príjmov ju síce zapracovávať nebude, keďže sa týka hospodárenia verejnej správy, tvrdí však, že bude na tento návrh pamätať pri príprave iných noriem. "Uvedená hromadná pripomienka bude zapracovaná v rámci legislatívneho procesu iného zákona, ktorý je v gescii Ministerstva financií SR a ktorý upravuje oblasť verejnej správy,“ uviedlo ministerstvo v rámci pripomienkového konania k novele zákona o dani z príjmov s tým, že navrhované opatrenie nie je možné zapracovať do zákona o dani z príjmov, nakoľko tento zákon nerieši obmedzovanie nákladov verejnej správy."

Dátum zverejnenia analýzy: 30.11.2014
success
error