DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...to je napríklad to, že váš župan Trebuľa si chcel vo štvrtok následne za 130 000 kúpiť limuzínu, tak to by tá novela neriešila vládna, pretože sa netýka VÚC, obcí, univerzít a neviem koho.

Kalinák vs. Beblavý - 01.12.2014
Pravda

Beblavý správne uvádza, že KSK ktorej predsedom je Trebuľa (SMER-SD) chcelo obstarať automobil v sume 130-tisíc s DPH. Je tiež pravdou, že schválená novela limity pre sa netýka krajov, obci ani univerzít (verejnoprávna inštitúcia), keďže limit, ktorý stanoví nariadenie vlády, sa bude týkať len štátnych rozpočtových a príspevkových organizácii kam župy nepatria. 

Košická župa zverejnila výzvu na verejné obstarávanie automobilu pre župana Trebuľu. Vo výzve na obstarávanie je uvedená suma 106 425, 82 eur bez DPH, čo je s DPH 130-tisíc eur. 

26. novembra (stredu) bol schválený vládny návrh zákona o pohľadávkach štátu, ktorý predkladal poslanec za SMER-SD Mojš. Ten predložil a pozmeňujúci návrh, ktorý dopĺňal do § 26 nasledovné: 
"Štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie môžu obstarať osobný automobil určený výlučne na  prepravu osôb najviac do limitu výdavkov ustanoveného nariadením vlády, pričom nariadenie vlády ustanoví okruh osôb, na ktorých prepravu sa obstaráva osobný automobil do ustanoveného limitu výdavkov. Limit výdavkov sa vzťahuje na obstaranie osobného automobilu vrátane jeho technického zhodnotenia v príslušnom rozpočtovom roku.“

Dátum zverejnenia analýzy: 30.11.2014
success
error