DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...2013... (poslanec Beblavý reaguje na R. Kaliňáka od kedy platí zákon, že od 10 miliónov vyššie vo verejnom obstarávaní sa musí vždy zisťovať, kto je majiteľ, pozn.)

Kalinák vs. Beblavý - 01.12.2014
Pravda

Beblavý správne opravuje Kaliňáka, že povinnosť zistiť kto je majiteľ pri zákazke nad 10 miliónov eur bola zavedená do zákona o verejnom obstarávaní až v roku 2013 a nadobudla účinnosť 1. júla 2013 (modré časti v zákone, Zmena:95/2013). Výrok hodnotíme ako pravdivý. 


§ 33 odsek 5:
"Ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je najmenej 10 miliónov eur, verejný obstarávateľ je povinný pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní požiadať uchádzačov, záujemcov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a všetkých známych akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 30 % akcií tejto spoločnosti, pričom ak spoločníkom alebo známym akcionárom je právnická osoba, aj všetkých spoločníkov a všetkých známych akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 30 % akcií tejto právnickej osoby."

Dátum zverejnenia analýzy: 30.11.2014
success
error