DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

...veľmi silný boj s daňovými únikmi, ktorý vyniesol pre Slovenskú republiku a pre občanov Slovenskej republiky v zásade viac ako miliardu eur.

Kalinák vs. Beblavý - 01.12.2014
Zavádzajúce

Kaliňák síce uvádza presné číslo v zlepšenom výbere daní celkom, no nekorektne to spája výhradne s bojom proti daňovým únikom. Podľa IFP, výber daňových príjmov celkom v rokoch 2013 a 2014 sa oproti plánu sa navýšil o 1,031 mld. eur. Ako však aj IFP uvádza, nedá sa minimálne v položke daní z príjmov PO (+ 471 mil. eur oba roky) hovoriť len o vplyve boja proti únikom, ale skôr o viacerých iných faktoroch (rast ekonomiky, ziskovosti firiem, lepšieho zúčtovania dane v podaných daňových priznaniach, zmeny v zákone o dani z príjmov a pod.).  V praxi tak nejde o viac ako jednu miliardu eur v dôsledku boja proti daňovým únikom. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci.

Pri DPH je uvádzaná zlepšená úspešnosť výberu DPH v rokoch 2013 a 2014 o spolu 755 miliónov eur. 
 
Rok 2012 bol podľa IFP (s. 8) rokom výpadku na daniach vo výške až 663 miliónov eur.

Informácia o plnení Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2014 (bod 2) uvádza a spája boj s daňovými únikmi s bojom na únikoch DPH:

"Pokračuje implementácia opatrení na zlepšenie výberu daní, ktoré možno pozorovať najmä pri DPH. Nepriaznivý vývoj úspešnosti výberu DPH sa podarilo zvrátiť v roku 2013 a ďalšie zlepšenie možno pozorovať aj v roku 2014. Efektívna daňová sadzba stúpa už sedem štvrťrokov po sebe a dosiahla úroveň roka 2009. Vyššia úspešnosť výberu DPH oproti úrovni z roka 2012 znamená dodatočné príjmy na úrovni 241 mil. eur (0,3 % HDP) v 2013 a 514 mil. eur (0,7 % HDP) v 2014."

Spolu ide o celkovo 755 miliónov eur v rokoch 2013 a 2014.

Rovnaký text uvádza aj Návrh (.pdf, s. 26)  rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2015:

"Prioritou vlády SR v oblasti daní naďalej ostáva boj proti daňovým únikom na DPH, pridáva sa aj potieranie únikov na DPPO. Opatrenia na boj proti únikom na DPH prijaté od konca roka 2012 pomohli zvrátiť dlhoročný nepriaznivý vývoj. Úspešnosť výberu DPH stúpa už sedem po sebe nasledujúcich štvrťrokov a dosiahla úroveň roka 2009. Vyššia úspešnosť výberu DPH oproti úrovni z roka 2012 znamená dodatočné príjmy na úrovni 241 mil. eur (0,3 % HDP) v 2013 a 514 mil. eur (0,7% HDP) v 2014."

V prípade, ak by sme uvažovali len o rozdiele medzi rozpočtovanými daňovými príjmami a príjmami aktuálnymi podľa poslednej septembrovej prognózy IFP (s. 8), je pravda, že oproti rozpočtu verejnej správy 2014-2016 sa vybralo na daniach (celkovo) v roku 2013 o 463 miliónov eur viac a v roku 2014 o 568 miliónov eur viac. Spolu sa teda oproti plánu vybralo 1,031 o viac ako miliardu eur viac. V praxi však nepôjde o viac ako jednu miliardu eur len kvôli zlepšenému výberu daní z dôvodu boja proti daňovým únikom. Ako píše Inštitút finančnej politiky (s. 4-5) v septembrovej prognóze, je boj proti daňovým únikom len jeden z faktorov lepšie výberu daní (rast ekonomiky, ziskovosti firiem, lepšieho zúčtovania dane v podaných daňových priznaniach, zmeny v zákone o dani z príjmov a pod.)

Dátum zverejnenia analýzy: 30.11.2014
success
error