DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

V piatok sme hlasovali v parlamente o odpočítateľnej odvodovej položke pre ľudí z odvodov, kde my sme síce upozornili, aj sme predložili konkrétny protinávrh, že mať návrh, ktorý pomôže nielen ľuďom na minimálnej mzde, ale pomôže aj ľuďom s mzdou okolo 600-700 eur. A ten návrh sme aj kvantifikovali, našli sme naňho v rozpočte zdroje. Napriek tomu vláda ho odmietla a v podstate prijala návrh, ktorý reálne významnejšie pomôže ľuďom na minimálnej mzde. ...ja som za ten vládny zahlasoval, pomáha aspoň niekomu.

Kalinák vs. Beblavý - 01.12.2014
Pravda

Miroslav Beblavý hovorí o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.


Podľa dôvodovej správy (.rtf) "predložený návrh zákona zavádza zásadnú zmenu v oblasti odvodov poistného na verejné zdravotné poistenie, vďaka ktorej sa zvýši čistá mzda zamestnancom s nízkymi zárobkami. Zároveň dochádza ku kompenzácii zvýšených mzdových nákladov zamestnávateľa, ktoré súvisia so zvýšením minimálnej mzdy."

Navrhovaná úprava podľa pozmeňovacieho návrhu od M. Beblavého "prinesie rodine s dvoma rodičmi a dvoma deťmi približne 500 eur ročne a to v dôsledku zvýšenia daňového bonusu o 120 eur ročne na každé dieťa a nezdaniteľného základu dane o 680 eur ročne na každého dospelého."

Podľa pozmeňovacieho návrhu (.pdf) na tieto výdavky navrhuje "využiť oficiálnu rezervu Vlády SR vo výške 398,5 mil. eur a neoficiálnu rezervu vo výške aspoň 204 mil. eur z nadmerného rozpočtovania eurofondov z nového programového obdobia."

Je pravdou, že M. Beblavý hlasoval za. Pozmeňovací návrh M. Beblavého nebol prijatý.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.11.2014
success
error