DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Trencín - komunálne volby 2014

Relácia Správy a komentáre na RTVS sa pred komunálnymi volbami zmenila na arénu kandidátov na primátorov krajských miest. V štúdiu sa ako prví stretli štyria kandidáti a jedna kandidátka na post primátora mesta Trencín, kde mali šancu oslovit svojich volicov, ale aj konfrontovat súperov pocas rovnako pridelených desiatich minút. Najviac faktických výrokov sme zaznamenali u súcasného primátora, Richarda Rybnícka, ale pomerne casto používali fakty aj Jozef Žiška, Tomáš Vano a Danica Bírošová. V prípade Martina Žácika, jediného kandidáta, ktorý kandiduje priamo za politickú stranu (LSNS), sme zaznamenali len jeden faktický výrok a zároven sme ho oznacili ako zavádzajúci.

Z pohladu faktov si v diskusií najlepšie pocínal Rybnícek, ktorý dokázal reagovat aj na argumenty súperov bez faktického prešlapu. Tri z jeho výrokov sme oznacili ako neoveritelné, kedže sa nám nepodarilo overit tieto informácie z verejne dostupných zdrojov.

Nepravdivé tvrdenie sme nenašli ani v prípade Vana. Menším zaváhaním bolo jeho citovanie kapitálových príjmov mesta za rok 2013 zo schváleného rozpoctu a nie zo záverecného úctu mesta. Vzhladom na celkový kontext tvrdenia sme však jeho výrok oznacili ako pravdivý.

Najdlhšie pôsobiaci primátor Trencina Žiška (1994-2002) uviedol viacero nepresných informácií. Tvrdil napríklad, že uplatnenie študentov z trencianskych vysokých škôl je „prakticky nulové“, avšak tieto školy sa nenachádzajú na posledných prieckach vysokých škôl s najvyššou mierou nezamestnanosti absolventov. Vysoká škola manažmentu bola dokonca v roku 2013 na prvej priecke v hodnotení podla nezamestnanosti absolventov meranej po roku od skoncenia školy. Žiška tiež tvrdil, že v roku 2002 bol jediným primátorom na Slovensku, ktorý odovzdával mesto s prebytkovým rozpoctom, v skutocnosti bolo však takýchto miest viacero.

Bírošová sa snažila najmä v prvej polovici diskusie využit svoj cas na zosumarizovanie informácií o financnom hospodárení mesta. Nesprávne však uviedla sumu, ktorú minulo mesto v poslednom volebnom období na právne služby. Navyše sa snažila navodit dojem, že údaje, o ktorých hovorí sú pred obyvatelmi mesta utajované a ona ich odkrýva verejnosti. Hovorila tak napríklad o výške získaných penazí z odpredaja mestského majetku, ktoré údajne nedokázala získat. Citované císla sú však pomerne prehladne zverejnené na webovej stránke mesta.

Tomáš Vaňo


5 0 0 1

Jozef Žiška

Nestraníci
3 3 1 3

Danica Bírošová

Nestraníci
2 2 1 0

Martin Žáčik

ĽSNS
0 0 1 0

Richard Rybníček

Nestraníci
10 0 0 3
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Tomáš Vaňo
 • Jozef Žiška
 • Danica Bírošová
 • Martin Žáčik
 • Richard Rybníček
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Danica Bírošová

Nestraníci

Z odpredaja majetku sa mi nepodarilo zistiť sumy, pretože môžem povedať, že o týchto číslach sa nikde nehovorilo.

Iné - 06.11.2014
Nepravda

Danica Bírošová hovorí o odpredaji majetku mesta Trenčín v roku 2010, resp. 2011, pričom sa snaží navodiť dojem, že údaje o odpredaji nie sú verejnosti dostupné, a že "o týchto číslach sa nikde nehovorilo". Keďže tieto informácie sú zverejnené na stránke mesta, výrok hodnotíme ako nepravdivý.Sumy, k...

Richard Rybníček

Nestraníci

23. októbra sme splatili poslednú splátku spoločnosti Marius Pedersen za dlh, ktorý bol vyrobený v roku 2010.

Iné - 04.11.2014
Neoveriteľné

Je pravdou, že splatenie poslednej splátky spomínaného dlhu bolo naplánované na posledný štvrťrok 2014, avšak nepodarilo sa nám nájsť zdroj, ktorý by potvrdzoval, že táto splátka bola uhradená 23. októbra 2014. Okrem iného sme preskúmali napríklad zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry na strá...

Richard Rybníček

Nestraníci

My sme so Železnicami už dnes dohodnutí na tom, že tento starý železničný most prejde do mesta a budeme ho využívať v našej súťaži.

Iné - 04.11.2014
Neoveriteľné

Osud starého železničného mostu podľa viacerých zdrojov ešte nie je jasný. Nenašli sme zdroj, ktorý by potvrdil uzavretie dohody medzi mestom Trenčín a ŽSR v tejto otázke. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.Podľa stránok slovenských železníc (ŽSR) otázka starého železničného mostu ešte nie je do...

Richard Rybníček

Nestraníci

V tomto meste dnes sú investície za približne 300 mil. eur, keď vezmem nový cestný most, modernizáciu železničnej trate a momentálne aj rekonštrukciu čističky odpadových vôd a všetkých ostatných vecí súvisiacich s odkanalizovaním a s vodovodmi.

Iné - 01.11.2014
Pravda

Je pravdou, že spomenuté tri projekty, nový cestný most, modernizácia železničnej trate a rekonštrukcia čističky odpadových vôd a všetkých ostatných vecí súvisiacich s odkanalizovaním a s vodovodmi , ktoré boli uskutočnené v Trenčíne majú hodnotu približne 361 miliónov EUR.Výstavba druhého cest...

Jozef Žiška

Nestraníci

Tento (železničný, pozn.) most má poškodený stredný pilier a plavebná výška nezodpovedá normám, ktoré na túto cestu treba.

Iné - 01.11.2014
Pravda

Most naozaj má poškodený pilier a pokiaľ mesto chce most využiť pre nové účely, musí most navýšiť na potrebnú plavebnú výšku. V lete 2014 stredný pilier mosta podmyla voda, ktorá odplavila jeho oporné kamene (RTVS, 00:19:30) v dôsledku zvýšeného prietoku rieky.Plavebná výška starého železničného mos...

Richard Rybníček

Nestraníci

Investor je už v meste 7 rokov, buduje futbalový klub už 7 rokov a všetci o tomto investorovi veľmi dobre v Trenčíne dávno vieme a o tejto veci (výstavba nového futbalového štadióna, pozn.) diskutujeme viac ako 2 a pol roka.

Iné - 01.11.2014
Pravda

Výrok Richarda Rybníčka hodnotíme ako pravdivý, keďže AS Trenčín je vo väčšinovom vlastníctve zahraničného investora od roku 2007. Je tiež pravdou, že Rybníček dlhodobo podporuje výstavbu nového futbalového štadióna v Trenčíne.Holandský investor a bývalý futbalista Tscheu La Ling je majite...

Richard Rybníček

Nestraníci

O pár mesiacov, myslím o dva, bude kolaudovať spoločnosť Akebono trade industry svoj závod v Trenčíne. Je to jedna z najväčších investícií v tomto roku, ktorá bola získaná na Slovensku ... v AU Optronics v dnešnej chvíli pracuje, okrem 170 zamestancov AU Optronics, spoločnosť Johnsons controls, ktorá tam má niekoľko stoviek zamestnancov a aj plus spoločnosť AAF, ktorá tam je.

Iné - 01.11.2014
Pravda

Spolocnost Akebono chce v Trencíne zamestnat 350 ludí a podla prehladu investícií v tomto roku môžeme konštatovat, že sa týka o jednu z najväcších. Informácie o tejto investícií možno nájst aj na stránke SARIO, v prehlade úspešných projektov. Podla navrhovaného Zámeru s...

Jozef Žiška

Nestraníci

Primátori okolitých miest sme vytvorili v roku 2000 Združenie na rozvoj stredného Považia, kde sme vypracovali ponuky, alternatívy priemyselných parkov. Od Púchova po Nové Mesto, až po Bánovce.

Iné - 01.11.2014
Neoveriteľné

O združení s názvom Združenie na rozvoj stredného Považia sa nám nepodarilo nájsť žiadnu zmienku. V dokumente s názvom Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja vypracovaným v roku 2003 Úradom Trenčianskeho samosprávneho kraja, na ktorého vypracovaní sa podieľali t...

Jozef Žiška

Nestraníci

Keď som odchádzal z mesta ... tak som asi ako jediný na Slovensku odovzdával mesto s prebytkovým rozpočtom, s vysporiadaným majetkom a s fungujúcimi mestskými organizáciami .. odovzdal som vtedy 52 miliónov (SKK, pozn.) prebytku finančného ...

Iné - 01.11.2014
Nepravda

Nepodarilo sa nám zistiť presné údaje o hospodárení mesta Trenčín za rok 2002, dostupné zdroje však naznačujú, že mesto v posledných rokoch Žiškovho pôsobenia vo funkcii primátora vykazovalo prebytok v hospodárení. Nie je však pravda, že by žiadne iné mesto v tom čase nemalo prebytok v roz...

Richard Rybníček

Nestraníci

Poslanci dva projekty neschválili. (hovorí o projektoch na výstavbu nájomných bytov, pozn.)

Iné - 01.11.2014
Pravda

Je pravdou, že Richard Rybníček predkladal Mestskému zastupiteľstvu (ďalej len MZ, pozn.) dva návrhy týkajúce sa výstavby nájomných bytov a ani jeden nebol schválený.Prvý návrh týkajúci sa výstavby nájomných bytov odmietli poslanci Mestského zastupiteľstva ešte v roku 2011. Na zasadnutí MZ ...

Tomáš Vaňo

Pán primátor dnes hovorí, že nájomné byty treba stavať a hovoril to aj pred štyrmi rokmi. A za štyri roky ani jeden byt. ... Ja som za tie vaše projekty hlasoval.

Iné - 01.11.2014
Pravda

Richard Rybníček apeloval na potrebu výstavby nájomných bytov v prvých mesiacoch svojho pôsobenia na poste primátora Trenčína v roku 2011. O skutočnosti, že sa v Trenčíne za posledných 8 rokov nepostavili žiadne nájomné byty, informoval portál Pravda.sk ešte v roku 2012. Po preskúmaní...

Tomáš Vaňo

Pán primátor hovoril, že juhovýchodný obchvat skončil pri EIA, to je pravda, ale skončil sa ešte v roku 2010, čiže nie vašou zásluhou.

Iné - 01.11.2014
Pravda

Tomáš Vaňo hovorí o EIA (Enviromental impact assesment), čiže o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré bolo pre II. etapu juchovýchodného obchvatu mesta Trenčín vypracované skutočne už v lete 2010, teda predtým ako sa stal Richard Rybníček primátorom Trenčína.EIA pre I. etapu juhových...

Tomáš Vaňo

Ja som bol jeden z tých, ktorý nehlasoval za to navýšenie, čiže som súhlasil s tým pôvodným návrhom. (hovorí o navýšení ceny pozemkov, ktoré predávalo mesto Trenčín investorovi v súvislosti s rekonštrukciou futbalového štadióna, pozn.)

Iné - 01.11.2014
Pravda

Tomáš Vaňo skutočne nehlasoval za navýšenie ceny predaja pozemkov pod futbalovým štadiónom. Jedná sa o hlasovanie o pozmeňovacom návrhu PaedDr. Beníčka - kúpna cena za pozemky bude vo výške 30 % ceny určenej znaleckým posudkom.  Pozmeňovací návrh expredsedu poslaneckého klubu Smer-SD ...

Richard Rybníček

Nestraníci

Tzn. nevedeli sme vypovedať zmluvy, pretože nebolo to možné vzhľadom k tomu, že sme mali obrovské dlhy. (hovorí o objednaných službách u spoločnosti Marius Pedersen, pozn.)

Iné - 01.11.2014
Pravda

V roku 2010 si mesto Trenčín objednalo u spoločnosti Marius Pedersen služby, ktoré presahovali rámec v sume 4. mil eur. bez finančného krytia. V roku 2011 bola uzavretá dohoda o urovnaní medzi mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen. V tejto zmluve (.pdf, s. 2) sa mesto Trenčín zaviazalo,...

Richard Rybníček

Nestraníci

Chcel by som sa k železničnému mostu vyjadriť. V Trenčíne beží vynikajúca veľká architektonická súťaž.

Iné - 01.11.2014
Pravda

Rybníček hovorí o architektonickej súťaži "Trenčín - mesto na rieke", ktorá práve prebieha. „Jedným z podkladov, ktoré dalo mesto pri tejto príležitosti vypracovať, je aj fyzický model centrálnej mestskej zóny, v ktorej je už zapracovaný nový železničný most cez rieku Váh a prelo...

Danica Bírošová

Nestraníci

Napríklad máme mestskú organizáciu Mestské hospodárstvo a správa lesov. Činnosť tejto organizácie sa úplne utlmila, kdežto môžem povedať v Novom Meste nad Váhom táto organizácia ostala zachovaná a mnohé finančné prostriedky sa šetria práve tým, že mesto si ich samé zabezpečuje mnohé veci. Dajme tomu aj to kosenie, že nekosí to cez služby.

Iné - 01.11.2014
Zavádzajúce

Nie je jasné, čo myslela Danica Bírošová slovami, že činnosť organizácie Mestské hospodárstvo a správa lesov (ďalej len MHSL, pozn.) sa úplne utlmila. Skúmali sme aké činnosti vykonáva MHSL, a predovšetkým to s akými finančnými prostriedkami táto organizácia disponuje. Predpokladali sme, že ak ...

Danica Bírošová

Nestraníci

Právne služby vzrástli oproti minulosti, teda za celé volebné obdobie, nie ročne, určite za celý komplex organizácií, ktoré sú v pôsobnosti mesta, zhruba tak na 170 tisíc eur.

Iné - 01.11.2014
Nepravda

Je pravdou, že celkové právne výdavky vo volebnom období 2011-2014 boli vyššie ako v období 2007-2010, v tejto sume sú však zarátané napríklad aj súdne poplatky, a preto takéto porovnanie nemožno vzťahovať na výrok ohľadom výdavkov na právne služby. Informácie o sume za samostatné právne služby v ro...

Danica Bírošová

Nestraníci

Náklady rástli nielen pre spoločnosť Marius Pedersen, nielen pre spoločnosti iné. Skrátka, rástli. Rástli aj pre iné služby. Takže výdavky mesta rástli.

Iné - 01.11.2014
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, nakoľko celkové výdavky mesta Trenčín v posledných rokoch prevažne mierne stúpali. Danica Bírošová hovorí o období aktuálneho volebného obdobia a teda pre hodnotenie výroku sú relevantné údaje za roky 2011 až 2013. V tomto období rástli aj výdavky na služby v progr...

Richard Rybníček

Nestraníci

Juhovýchodný obchvat vychádza na približne 600 mil. eur. Len samotná príprava projektovej dokumentácie by bola okolo 30 mil. eur.

Iné - 01.11.2014
Neoveriteľné

Informácie, ktoré uvádza Richard Rybníček sa nám z dostupných zdrojov nepodarilo overiť a pravdepodobne ide len o neoficiálne odhady. Požiadali sme Richarda Rybníčka o poskytnutie podkladov k uvedeným údajom a dostali sme odpoveď, že suma 600 + 30 mil. eur je "odhadovaná cena po konzu...

Danica Bírošová

Nestraníci

Takisto hovoril (Rybníček, pozn.) o tom, že lobovaním pribudlo do rozpočtu mesta suma, nikdy nehovoril aká, zo štátu, ktorá bola zaplatená za výkup pozemkov za priemyselný park a iné aktivity. Zistila som, že táto suma bola 7 188 929 eur. Suma sumárum, do rozpočtu pribudlo počas volebného obdobia pána primátora 11 588 929 eur. Zároveň z podielových daní získalo mesto naviac sumu 6 mil. eur. Teda mesto Trenčín, počas volebného obdobia pána primátora Rybníčka, disponovalo naviac príjmami vo výške 17,5 mil. eur.

Iné - 01.11.2014
Pravda

Ak porovnáme príjmy mesta Trenčín z roku 2010 s príjmami z rokov 2011 až 2014, zistíme, že za 4-ročné obdobie sú príjmy celkovo vyššie o 18 mil. eur. Táto suma je teda ešte o niečo vyššia ako uvádza Danica Bírošová. Príjmy za výkup pozemkov mesta v roku 2011, sa pohybovali na úrovni 7,2 mil. eur, a ...

Richard Rybníček

Nestraníci

Mesto niekoľko rokov neplatilo svoje záväzky a nehovoriac ešte o tom, že v roku 2010, tzn. vo volebnom roku, keď vedenie opúšťalo mesto, sa navyše kosilo v meste, čistilo, za vyše 4,2 mil. eur.

Iné - 01.11.2014
Pravda

Firme, ktorá pre mesto Trenčín zabezpečovala služby starostlivosti o mestskú zeleň, údržbu ciest a spracovanie odpadov vznikla voči mestu pohľadávka vo výške 4 064 326,65 eur. Možno tiež konštatovať, že Trenčín v tom čase neplatil svoje záväzky, keďže jeho záväzky po lehote splatnosti...

Richard Rybníček

Nestraníci

Takto pred štyrmi rokmi bola situácia nasledovná: na účte mesta bolo -4,4 mil. eur, zmluvy, ktoré bolo treba zaplatiť do jedného roka boli vo výške 17,6 mil. eur, záväzky po lehote splatnosti boli 3,2 mil. eur.

Iné - 01.11.2014
Pravda

Podľa Hodnotiacej správy mesta Trenčín za rok 2010, bola suma krátkodobých záväzkov (str. 6) na konci roku 2010 vo výške 17 287 127,44 eur, pričom záväzky po lehote splatnosti boli vo výške 3 222 885,60 eur. Pohľadávky mesta predstavovali v súčte 4 455 368 eur....

Richard Rybníček

Nestraníci

Mesto Trenčín aj vďaka tomuto auditu zvíťazilo, alebo uspelo, v niekoľkých závažných sporoch. Napríklad so spoločnosťou CTP, kde nám hrozilo okolo 20 mil. eur. Jednoznačne sme si poradili so sporom s Trenčianskou televíziou, kde súd jednoznačne potvrdil, že zmluvy ktoré boli, boli neplatné. Vyhrali sme niekoľko ďalších súdnych sporov, posledný sme vyhrali, práve kvôli nešťastnej jame v Trenčíne, kde spoločnosť žiadala od mesta odškodné 1,7 mil. eur, súd to v plnej miere zamietol.

Iné - 01.11.2014
Pravda

Demagog.SK nie je schopný posúdiť, či mesto Trenčín uspelo v súdnych sporoch aj vďaka uvádzanému auditu. Je však pravdou, že Trenčín uspel v spomínaných sporoch (v prípade jedného možno ešte predpokladať pokračovanie sporu, pozn.), pričom Richard Rybníček správne uvádza aj sumy, o ktoré sa mest...

Richard Rybníček

Nestraníci

Zverejnili sa dva audity, zverejnil sa audit personálny a audit ekonomický. Audit právny sa nezverejnil, vzhľadom k tomu, že v tomto audite boli navrhnuté postupy ako postupovať v súvislosti s so súdnymi spormi, ktoré sme mali.

Iné - 01.11.2014
Pravda

Hneď po svojom nástupe do funkcie primátora, na prelome rokov 2010 a 2011, dal Richard Rybníček vypracovať tri audity, aby zistil, v akom stave sa mesto nachádza. Dva z nich, ekonomický a procesný, radnica zverejnila na internete, výsledky právneho auditu odmietli zverejniť. Výrok hodnotím...

Martin Žáčik

ĽSNS

Čo sa vlastne dialo s tým auditom, ktorý pán primátor, terajší, operoval s tým pred volebným obdobím svojím. Nestalo sa nič, boli na to aj výzvy v rámci mesta, mestských organizácií a audit sa neudial. Udial sa, ale nezverejnil sa.

Iné - 01.11.2014
Zavádzajúce

Audit mesta Trenčín bol vykonaný hneď po nástupe Richarda Rybníčka do svojej funkcie primátora mesta Trenčín. Rybníček dal vypracovať tri audity, aby zistil, v akom stave sa mesto nachádza. Dva z nich, ekonomický a procesný, radnica zverejnila na internete, výsledky právneho auditu zverejnené n...

Jozef Žiška

Nestraníci

Mesto za posledných 12 rokov predalo majetok za 1,5 mld korún.

Iné - 01.11.2014
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, keďže na základe informácií z rozpočtov mesta Trenčín z rokov 2005-2014 (a teda posledných desiatich rokov) bola hodnota príjmu z predaja kapitálových aktív, pozemkov a nehmotných aktív, čo všetko je možné brať ako majetok mesta presne 2 672 421 974,38 Sk a teda niečo...

Jozef Žiška

Nestraníci

Keď sa pozrieme na spotrebu mesta ako vlastnej organizácie, tak z roka na rok narastá. Mzdový fond sa zvyšuje a výkonnosť tohto aparátu profesionálne zaostáva.

Iné - 01.11.2014
Pravda

Je pravda, že v posledných rokoch rástli v Trenčíne výdavky na mzdy zamestnancov a taktiež režijné náklady. Výrok hodnotíme ako pravdivý napriek tomu, že sa nám nepodarilo získať žiadne informácie ohľadom výkonnosti personálneho aparátu, a teda nedokážeme posúdiť, či tento "profesionálne zaostáva".P...

Jozef Žiška

Nestraníci

Veľká investícia, ktorá sa otvárala s veľkou reklamou, AU Optronics pre 3000 zamestnancov je prázdna a neviem čo s ňou bude v ďalšom období v priemyselnom parku.

Iné - 01.11.2014
Zavádzajúce

Je pravda, že firma AU Optronics začiatkom roka 2013 obmedzila počet zamestnancov a významne sa tak vzdialila pôvodnému zámeru vytvorenia viac ako 3000 pracovných miest. Firma však naďalej pôsobí v priemyselnom parku v Trenčíne a tieto priestory využívajú aj ďalšie spoločnosti. V tomto kon...

Jozef Žiška

Nestraníci

Trenčín má dve vysoké školy, ale žiaľbohu uplatnenie študentov z týchto vysokých škôl je prakticky nulové.

Iné - 01.11.2014
Nepravda

V Trenčíne sa nacházajú dve vysoké školy. Prvou z nich je Vysoká škola manažmentu a druhou je Univerzita Alexandra Dubčeka. Podľa analýzy INEKO, ktorá skúmala nezamesntnanosť absolventov za roky 2010 - 2013 vyplýva, že trenčianske vysoké školy nepatria medzi tie s najhoršou uplatniteľnosťou absolven...

Tomáš Vaňo

Ale v roku 2011, všetky tieto peniaze prišli (peniaze, ktoré mali mestu vyplatiť v roku 2010 SSC, ŽSR a iné inštitúcie, pozn.), pán primátor teda vedel, že v 2011 tieto peniaze na účet mesta prídu. Konkrétne, keď len porovnáme kapitálové príjmy z rozpočtu mesta, veľmi jednoduché porovnanie, v roku 2010 boli príjmy 2 mil. eur, v roku 2011 boli takmer 9 mil. eur, a potom sa prevrátili v 2012 na 2 milióny aj niečo, v 2013 3 milióny aj niečo ...

Iné - 01.11.2014
Pravda

Tomáš Vaňo pravdivo uvádza sumu, ktorá mestu Trenčín pribudla v rámci kapitálových príjmov do rozpočtu v roku 2011. Tiež možno tvrdiť, že primátor s týmito peniazmi počítal. V údaji o kapitálových výdavkoch v roku 2013 Tomáš Vaňo uviedol údaj zo schváleného rozpočtu, avšak táto suma bola napoko...

Tomáš Vaňo

V súčasnom projekte sa počíta s tým, že železničný most by sa mal zbúrať, ale v minulosti došlo k dohode so Železnicami a s bývalým vedením mesta, že pokiaľ Železnice vyhlásia tento most za prebytočný majetok, mohlo by ho do svojho majetku zobrať mesto Trenčín.

Iné - 01.11.2014
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám získať informácie, ktoré by potvrdzovali, že v aktuálnom projekte modernizácie železničnej trate sa plánuje zbúranie železničného mosta. Podľa viacerých zdrojov ešte nie je jasné, čo sa napokon stane so starým železničným mostom, nemožno preto potvrdiť ani to, či sa v tej...

Tomáš Vaňo

Cestný most je iba I. etapou juhovýchodného obchvatu mesta ... za posledné 4-ročné obdobie sa neurobilo absolútne nič.

Iné - 01.11.2014
Pravda

Tomáš Vaňo hovorí o tom, že v rámci juhovýchodného obchvatu mesta sa v poslednom volebnom období neurobilo nič v súvislosti s II. etapou, ktorá má byť pokračovaním práve stavaného mosta cez rieku Váh. Keďže sa nám nepodarilo nájsť žiadnu informáciu o tom, že by sa nejakým spôsobom napredovalo v príp...

Jozef Žiška

Nestraníci

Za mňa sa konávali stretnutia obchodných radcov jednotlivých ambasád na Trenčianskom hrade, kde bývalo stretnutie s priateľmi, kde sa nadviazali významné kontrakty. ... Treba si uvedomiť, že predvoj NATO, Partnerstvo za mier, bolo podpísané vo vtedajšom hoteli Tatra. Tiež za mojej éry. ... Konala sa dokonca v Trenčíne v roku 2002, na konci môjho funkčného obdobia, Vyšehradská štvorka, rozšírená o Belgicko, Holandsko, Luxembursko.

Iné - 01.11.2014
Neoveriteľné

Na základe nízkej dostupnosti údajov hodnotíme výrok ako neoveriteľný. Nevieme dokázať, či sa na tých stretnutiach, ktoré spomína Žiška vo svojom prejave, podpísali významné kontrakty.Jedinú zmienku o údajných stretnutiach obchodných radcov sme našli vo Vestníku Ministerstva hospodárstva SR z roku 1...

Jozef Žiška

Nestraníci

Podarilo sa mi zabezpečiť prvý projekt z európskych fondov, bola to čistička odpadových vôd pravobrežná. Tento projekt bol dokonca prvý vo Východnej Európe, ktorý sa zrealizoval z európskych fondov.

Iné - 01.11.2014
Pravda

Pravobrežná čistička odpadových vôd v Trenčíne bola prvým projektom vrámci Slovenska, ktorý spolufinancovala Európska únia z európskeho fondu (prostredníctvom fondu ISPA). Nedokážeme potvrdiť, či bol tento projekt úplne prvý vrámci krajín strednej a východnej Európy, avšak vieme, že bol sc...

Danica Bírošová

Nestraníci

Mesto, pokiaľ viem, čo sa týka MHD, tak dalo vypracovať a vysúťažilo projekt, ktorý z nejakých dôvodov sa buď nerealizoval alebo sa realizoval iný.

Iné - 01.11.2014
Neoveriteľné

Jozef Žiška

Nestraníci

Pri mojom funkčnom volebnom období sme sa týmto problémom (juhovýchodný obchvat mesta, pozn.) vážne zaoberali, bola skreslená dokumentácia tohto obchvatu a začaté rokovania s ministerstvom národnej obrany pretože prekážkou je vojenský objekt, ktorý stojí na trase. Vtedy, s už teraz nebohým pánom ministrom Stankom, sme dospeli k dohode, že tento vojenský objekt bude v roku 2006 vyskladnený. Žiaľbohu v tých rozhovoroch sa nepokračovalo, na armádu sa netlačilo...

Iné - 01.11.2014
Neoveriteľné

Jozef Žiška vo svojom tvrdení naráža na vojenské hroby a sklady Zábranie. Nepodarilo sa nám overiť, či v rokoch 1994-2002 bola skreslená dokumentácia a potvrdiť, či daný objekt bol prekážkou v trase obchvatu. V rámci hľadania vhodného koridoru pre preklenutie lesoparku Brezina, bolo v textovom zámer...

Tomáš Vaňo

Treba povedať, že v tomto volebnom období mesto Trenčín nezískalo z európskych fondov ani jeden jediný cent, napriek tomu, že už teraz počujem odpoveď pána primátora, že neboli výzvy. Výzvy boli ešte v roku 2011 aj 2012 a sčasti aj v 2013.

Iné - 01.11.2014
Neoveriteľné

V rámci trenčianskeho kraja bolo schválených viacero projektov, ktoré čerpali financie čiastočne aj z európskych fondov. Ani jeden zo schválených projektov však nebol priamo v meste Trenčín....

success
error