DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Rybníček

Nestraníci

Poslanci dva projekty neschválili. (hovorí o projektoch na výstavbu nájomných bytov, pozn.)

Trencín - komunálne volby 2014 - 01.11.2014
Pravda

Je pravdou, že Richard Rybníček predkladal Mestskému zastupiteľstvu (ďalej len MZ, pozn.) dva návrhy týkajúce sa výstavby nájomných bytov a ani jeden nebol schválený.

Prvý návrh týkajúci sa výstavby nájomných bytov odmietli poslanci Mestského zastupiteľstva ešte v roku 2011. Na zasadnutí MZ 26. mája 2011 neschválili (str. 6) PPP projekt IDEA GRANDE.

Vo februári 2013 sa Rybníček opäť pokúšal o predloženie návrhu, ktorý by smeroval k výstavbe nájomných bytov. Tento "Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na poskytnutie služieb „Projektová dokumentácia na nájomné byty – Soblahovská ulica, areál za MHSL“ bol však napokon stiahnutý ešte predtým, ako sa malo o ňom hlasovať. Ako vyplýva zo zápisnice z mimoriadneho zasadnutia MZ z dňa 8. februára 2013, sa členovia Mestskej rady dohodli, že uvedený návrh sa stiahne z rokovania MZ. Rybníček vyhovel tomuto odporúčaniu a navrhol, aby bol daný návrh stiahnutý, čo následne drvivá poslancov schválila (str. 3).

Druhý návrh týkajúci sa výstavby nájomných bytov nebol teda priamo odmietnutý poslancami v hlasovaní. Ak však vezmeme do úvahy skutočnosť, že Mestská rada je zložená z poslancov MZ, pričom jej zloženie odzrkadľuje zastúpenie politických strán v MZ, je pochopiteľné, že Rybníček po odporúčaní Mestskej rady navrhol stiahnutie návrhu z rokovania, pretože mohol očakávať, že tento nebude tak či tak schválený. 

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2014
success
error