DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Rybníček

Nestraníci
24 2 2 6
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Richard Rybníček

Nestraníci

Predať sa to (pozemok pod futbalovým štadiónom, pozn.) môže vtedy, keď tam investor preinvestuje 6 miliónov eur.

Trenčín: komunálne voľby - 29.10.2018
Pravda

V zmluve medzi mestom Trenčín a AS Trenčín, a.s týkajúcej sa výpožičky nehnuteľností, uzatvoreniu budúcej kúpnej zmluvy, zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o výpožičke a nájomnej zmluvy sa uvádza, že pozemky pod futbalovým štadiónom sa môžu predať po dokončení výstavby futbalového štadióna a za...

Richard Rybníček

Nestraníci

Momentálne sú pozemky (pod futbalovým štadiónom, pozn.) v prenájme, nikto ich nedával za jedno euro.

Trenčín: komunálne voľby - 29.10.2018
Zavádzajúce

Na základe zmluvy medzi mestom Trenčín a AS Trenčín, a.s možno konštatovať, že pozemky boli mestom vypožičané spoločnosti za účelom stavby nového futbalového štadióna. Síce ich mesto naozaj nedalo za futbalovému klubu za jedno euro, nejde však úplne o klasický prenájom, ktorý by evokoval p...

Richard Rybníček

Nestraníci

Od 50-tych rokov či od 80-tych rokov hovoríme o juhovýchodnom obchvate, (...). Do dnešného dňa štát ten juhovýchodný obchvat nedostaval. (...) Juhovýchodný obchvat momentálne nie je žiadna priorita štátu.

Trenčín: komunálne voľby - 29.10.2018
Pravda

Vybudovanie II. etapy juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín (JVO) bolo schválené v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v roku 1998 a v náväznosti na I. etapu stavby. Potreba dokončenia výstavby obchvatu vyplynula z dopravnej prognózy, ktorá v prípade nevybudovania JVO...

Richard Rybníček

Nestraníci

Štadión sa začal stavať.

Trenčín: komunálne voľby - 29.10.2018
Pravda

Po niekoľkých zmenách a úpravach návrhov futbalového štadióna, sa výstavba začala v októbri 2018. Výrok Richarda Rybníčka hodnotíme ako pravdivý. Futbalový štadión v Trenčíne sa mal začať stavať už v septembri 2016 (.pdf, s. 8). Následne z dôvodu problémov s územným plánom a verejným obstarávan...

Richard Rybníček

Nestraníci

Je to plán (výstavby futbalového štadióna, pozn.) futbalového klubu AS Trenčín, je to súkromná investícia, mesto do toho nedáva ani cent.

Trenčín: komunálne voľby - 29.10.2018
Zavádzajúce

Mesto Trenčín disponuje pozemkami a nehnuteľnosťami, ktoré dalo spoločnosti do užívania kvôli stavbe nového futbalového štadióna. Výstavba nového futbalového štadiónu je investičný zámer AS Trenčín, a.s.Treba však dodať, že za účelom výstavby nového štadiónu vykonalo mesto Trenčín investič...

Richard Rybníček

Nestraníci

Už je pripravený návrh na zmenu územného plánu.

Trenčín: komunálne voľby - 29.10.2018
Pravda

Nový územný plán mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 3 bol schválený mestským zastupiteľstvom v septembri. Nové zmeny s poradovým číslom 4. boli predstavené verejnosti 20. júna 2018, k čomu zaslala hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová projektu Demagog.sk Oznam mesta o prerokovaní zmien úz...

Richard Rybníček

Nestraníci

Cez centrum mesta nám denne prejde cez Hasičskú a Štefánikovu 38 700 áut.

Trenčín: komunálne voľby - 29.10.2018
Neoveriteľné

Podľa celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015, uskutočneného Slovenskou správou ciest, prejde za deň ulicou Hasičská (označenie úseku 80 035) 32 705 áut. Ulicou Generála M. R. Štefánika (označenie úseku 80 033) prejde 13 083 áut (.pdf, s. 2). Názorné zobrazenie: (.pdf). Keďže však nie je...

Richard Rybníček

Nestraníci

Sme prvé mesto na Slovensku, ktoré urobilo tento krok (reguláciu parkovania, pozn.)....

Trenčín: komunálne voľby - 29.10.2018
Nepravda

O parkovacom systéme v meste Trenčín informuje samostatná webstránka parkovanietrencin.sk, ktorá uvádza dátum spustenia prvej fázy regulovaného parkovania dňa 15. marca 2017. Regulácia parkovania, bola v tomto prípade vykonaná formou vytvorenia parkovacích zón, teda ucelených oblastí. Park...

Richard Rybníček

Nestraníci

V regulácii parkovania, ktorú neustále zlepšujeme na popud občanov, už bolo niekoľko zmien v rámci VZN, kde nás občania žiadali…

Trenčín: komunálne voľby - 29.10.2018
Pravda

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) mesta Trenčín sú zverejnené na oficiálnej webstránke mesta. Pozmeňovacie VZN, ktoré spomína Richard Rybníček, sa týkajú VZN č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Je pravdou, že v zozname prijatých VZN sa nachádza viacero VZN, ktorými sa mení a dopĺňa...

Richard Rybníček

Nestraníci

My sme mali odporúčanie Najvyššieho súdu, ktorý povedal, že môžeme pokračovať podľa paragrafu 127… (v kauze jama, pozn.)

Trenčín: komunálne voľby - 29.10.2018
Neoveriteľné

Stavebný úrad mesta Trenčín zrušilo stavebné povolenie spoločnosti Tatra Real Trade podľa paragrafu 127 ( stavebný zákon, pozn), no či pochádzalo toto odporúčanie od Najvyššieho súdu SR, nie je možné overiť. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.„Je to dosť závažné rozhodnutie aj preto, ž...

success
error