DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Rybníček

Nestraníci

Takto pred štyrmi rokmi bola situácia nasledovná: na účte mesta bolo -4,4 mil. eur, zmluvy, ktoré bolo treba zaplatiť do jedného roka boli vo výške 17,6 mil. eur, záväzky po lehote splatnosti boli 3,2 mil. eur.

Trencín - komunálne volby 2014 - 01.11.2014
Pravda

Podľa Hodnotiacej správy mesta Trenčín za rok 2010, bola suma krátkodobých záväzkov (str. 6) na konci roku 2010 vo výške 17 287 127,44 eur, pričom záväzky po lehote splatnosti boli vo výške 3 222 885,60 eur. Pohľadávky mesta predstavovali v súčte 4 455 368 eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2014
success
error