DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Žiška

Nestraníci

Za mňa sa konávali stretnutia obchodných radcov jednotlivých ambasád na Trenčianskom hrade, kde bývalo stretnutie s priateľmi, kde sa nadviazali významné kontrakty. ... Treba si uvedomiť, že predvoj NATO, Partnerstvo za mier, bolo podpísané vo vtedajšom hoteli Tatra. Tiež za mojej éry. ... Konala sa dokonca v Trenčíne v roku 2002, na konci môjho funkčného obdobia, Vyšehradská štvorka, rozšírená o Belgicko, Holandsko, Luxembursko.

Trencín - komunálne volby 2014 - 01.11.2014
Neoveriteľné


Na základe nízkej dostupnosti údajov hodnotíme výrok ako neoveriteľný. Nevieme dokázať, či sa na tých stretnutiach, ktoré spomína Žiška vo svojom prejave, podpísali významné kontrakty.

Jedinú zmienku o údajných stretnutiach obchodných radcov sme našli vo Vestníku Ministerstva hospodárstva SR z roku 1998 (pdf, s. 27):

"V dňoch 13. – 15. mája 1998 sa v Prešove konalo už tradičné stretnutie obchodných radcov. Táto akcia nadviazala na predchádzajúce úspešné stretnutia v Košickom (jún 1997) a v Trenčianskom kraji (október 1997)."

Žiška pravdivo uvádza, že v roku 2002 sa konalo stretnutie predstaviteľov V4 a krajín Beneluxu na Trenčianskom hrade, presnejšie v dňoch 24. - 25. mája 2002, teda v čase, keď bol vo funkcii primátora (obdobie rokov 1994 - 2002).


"Slovensko-holandské vzťahy sa úspešne rozvíjali aj v roku 2002, hoci z dôvodu konania parlamentných volieb v oboch krajinách a predčasného odstúpenia novej holandskej vlády (16. 10.) nedošlo k bilaterálnym stretnutiam na najvyššej úrovni. V roku 2002 sa uskutočnilo stretnutie predsedov vlád W. Koka a M. Dzurindu a ministrov zahraničných vecí J. van Aartsena a E. Kukana v rámci summitu B3 - V4 v Trenčíne (24. – 25. 5.). Vzájomný rozvoj bilaterálnych vzťahov sa prejavil v spolupráci obranných síl a vojenského vzdelávania."

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2014
success
error