DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Žiška

Nestraníci
3 3 1 3
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Jozef Žiška

Nestraníci

Tento (železničný, pozn.) most má poškodený stredný pilier a plavebná výška nezodpovedá normám, ktoré na túto cestu treba.

Trencín - komunálne volby 2014 - 31.10.2014
Pravda

Most naozaj má poškodený pilier a pokiaľ mesto chce most využiť pre nové účely, musí most navýšiť na potrebnú plavebnú výšku. V lete 2014 stredný pilier mosta podmyla voda, ktorá odplavila jeho oporné kamene (RTVS, 00:19:30) v dôsledku zvýšeného prietoku rieky.Plavebná výška starého železničného mos...

Jozef Žiška

Nestraníci

Primátori okolitých miest sme vytvorili v roku 2000 Združenie na rozvoj stredného Považia, kde sme vypracovali ponuky, alternatívy priemyselných parkov. Od Púchova po Nové Mesto, až po Bánovce.

Trencín - komunálne volby 2014 - 31.10.2014
Neoveriteľné

O združení s názvom Združenie na rozvoj stredného Považia sa nám nepodarilo nájsť žiadnu zmienku. V dokumente s názvom Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja vypracovaným v roku 2003 Úradom Trenčianskeho samosprávneho kraja, na ktorého vypracovaní sa podieľali t...

Jozef Žiška

Nestraníci

Keď som odchádzal z mesta ... tak som asi ako jediný na Slovensku odovzdával mesto s prebytkovým rozpočtom, s vysporiadaným majetkom a s fungujúcimi mestskými organizáciami .. odovzdal som vtedy 52 miliónov (SKK, pozn.) prebytku finančného ...

Trencín - komunálne volby 2014 - 31.10.2014
Nepravda

Nepodarilo sa nám zistiť presné údaje o hospodárení mesta Trenčín za rok 2002, dostupné zdroje však naznačujú, že mesto v posledných rokoch Žiškovho pôsobenia vo funkcii primátora vykazovalo prebytok v hospodárení. Nie je však pravda, že by žiadne iné mesto v tom čase nemalo prebytok v roz...

Jozef Žiška

Nestraníci

Mesto za posledných 12 rokov predalo majetok za 1,5 mld korún.

Trencín - komunálne volby 2014 - 31.10.2014
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, keďže na základe informácií z rozpočtov mesta Trenčín z rokov 2005-2014 (a teda posledných desiatich rokov) bola hodnota príjmu z predaja kapitálových aktív, pozemkov a nehmotných aktív, čo všetko je možné brať ako majetok mesta presne 2 672 421 974,38 Sk a teda niečo...

Jozef Žiška

Nestraníci

Keď sa pozrieme na spotrebu mesta ako vlastnej organizácie, tak z roka na rok narastá. Mzdový fond sa zvyšuje a výkonnosť tohto aparátu profesionálne zaostáva.

Trencín - komunálne volby 2014 - 31.10.2014
Pravda

Je pravda, že v posledných rokoch rástli v Trenčíne výdavky na mzdy zamestnancov a taktiež režijné náklady. Výrok hodnotíme ako pravdivý napriek tomu, že sa nám nepodarilo získať žiadne informácie ohľadom výkonnosti personálneho aparátu, a teda nedokážeme posúdiť, či tento "profesionálne zaostáva".P...

Jozef Žiška

Nestraníci

Veľká investícia, ktorá sa otvárala s veľkou reklamou, AU Optronics pre 3000 zamestnancov je prázdna a neviem čo s ňou bude v ďalšom období v priemyselnom parku.

Trencín - komunálne volby 2014 - 31.10.2014
Zavádzajúce

Je pravda, že firma AU Optronics začiatkom roka 2013 obmedzila počet zamestnancov a významne sa tak vzdialila pôvodnému zámeru vytvorenia viac ako 3000 pracovných miest. Firma však naďalej pôsobí v priemyselnom parku v Trenčíne a tieto priestory využívajú aj ďalšie spoločnosti. V tomto kon...

Jozef Žiška

Nestraníci

Trenčín má dve vysoké školy, ale žiaľbohu uplatnenie študentov z týchto vysokých škôl je prakticky nulové.

Trencín - komunálne volby 2014 - 31.10.2014
Nepravda

V Trenčíne sa nacházajú dve vysoké školy. Prvou z nich je Vysoká škola manažmentu a druhou je Univerzita Alexandra Dubčeka. Podľa analýzy INEKO, ktorá skúmala nezamesntnanosť absolventov za roky 2010 - 2013 vyplýva, že trenčianske vysoké školy nepatria medzi tie s najhoršou uplatniteľnosťou absolven...

Jozef Žiška

Nestraníci

Za mňa sa konávali stretnutia obchodných radcov jednotlivých ambasád na Trenčianskom hrade, kde bývalo stretnutie s priateľmi, kde sa nadviazali významné kontrakty. ... Treba si uvedomiť, že predvoj NATO, Partnerstvo za mier, bolo podpísané vo vtedajšom hoteli Tatra. Tiež za mojej éry. ... Konala sa dokonca v Trenčíne v roku 2002, na konci môjho funkčného obdobia, Vyšehradská štvorka, rozšírená o Belgicko, Holandsko, Luxembursko.

Trencín - komunálne volby 2014 - 31.10.2014
Neoveriteľné

Na základe nízkej dostupnosti údajov hodnotíme výrok ako neoveriteľný. Nevieme dokázať, či sa na tých stretnutiach, ktoré spomína Žiška vo svojom prejave, podpísali významné kontrakty.Jedinú zmienku o údajných stretnutiach obchodných radcov sme našli vo Vestníku Ministerstva hospodárstva SR z roku 1...

Jozef Žiška

Nestraníci

Podarilo sa mi zabezpečiť prvý projekt z európskych fondov, bola to čistička odpadových vôd pravobrežná. Tento projekt bol dokonca prvý vo Východnej Európe, ktorý sa zrealizoval z európskych fondov.

Trencín - komunálne volby 2014 - 31.10.2014
Pravda

Pravobrežná čistička odpadových vôd v Trenčíne bola prvým projektom vrámci Slovenska, ktorý spolufinancovala Európska únia z európskeho fondu (prostredníctvom fondu ISPA). Nedokážeme potvrdiť, či bol tento projekt úplne prvý vrámci krajín strednej a východnej Európy, avšak vieme, že bol sc...

Jozef Žiška

Nestraníci

Pri mojom funkčnom volebnom období sme sa týmto problémom (juhovýchodný obchvat mesta, pozn.) vážne zaoberali, bola skreslená dokumentácia tohto obchvatu a začaté rokovania s ministerstvom národnej obrany pretože prekážkou je vojenský objekt, ktorý stojí na trase. Vtedy, s už teraz nebohým pánom ministrom Stankom, sme dospeli k dohode, že tento vojenský objekt bude v roku 2006 vyskladnený. Žiaľbohu v tých rozhovoroch sa nepokračovalo, na armádu sa netlačilo...

Trencín - komunálne volby 2014 - 31.10.2014
Neoveriteľné

Jozef Žiška vo svojom tvrdení naráža na vojenské hroby a sklady Zábranie. Nepodarilo sa nám overiť, či v rokoch 1994-2002 bola skreslená dokumentácia a potvrdiť, či daný objekt bol prekážkou v trase obchvatu. V rámci hľadania vhodného koridoru pre preklenutie lesoparku Brezina, bolo v textovom zámer...

success
error