DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Žiška

Nestraníci

Mesto za posledných 12 rokov predalo majetok za 1,5 mld korún.

Trencín - komunálne volby 2014 - 01.11.2014
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, keďže na základe informácií z rozpočtov mesta Trenčín z rokov 2005-2014 (a teda posledných desiatich rokov) bola hodnota príjmu z predaja kapitálových aktív, pozemkov a nehmotných aktív, čo všetko je možné brať ako majetok mesta presne 2 672 421 974,38 Sk a teda niečo vyše 2,6 miliardy korún. Keďže Jozef Žiška hovorí o majetku predanom za 12 rokov, dá sa predpokladať, že daná suma bude ešte vyššia.

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2014
success
error