DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Žiška

Nestraníci

Podarilo sa mi zabezpečiť prvý projekt z európskych fondov, bola to čistička odpadových vôd pravobrežná. Tento projekt bol dokonca prvý vo Východnej Európe, ktorý sa zrealizoval z európskych fondov.

Trencín - komunálne volby 2014 - 01.11.2014
Pravda

Pravobrežná čistička odpadových vôd v Trenčíne bola prvým projektom vrámci Slovenska, ktorý spolufinancovala Európska únia z európskeho fondu (prostredníctvom fondu ISPA). Nedokážeme potvrdiť, či bol tento projekt úplne prvý vrámci krajín strednej a východnej Európy, avšak vieme, že bol schválený hneď v prvom roku, kedy bola organizácia ISPA vôbec založená. Výrok teda hodnotíme ako pravdivý.

TASR, 9. decembra 2004:

"Novú čistiareň odpadových vôd (ČOV), ktorej výstavba si vyžiadala investíciu vo výške 7,9 milióna eur, dokončili v Trenčíne. Je prvou stavbou na Slovensku, ktorú spolufinancovala EÚ." Prvá časť bola financovaná z európskeho fondu a druhú časť financovala akciová spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie a štát. Jej celková výstavba trvala 18 mesiacov a bude slúžiť pre približne 25 tisíc ľudí. Vtedajší minister životného prostredia, László Miklós sa vyjadril, že: "Toto je prvý projekt, ktorý sa ukončil v rámci ISPA."

Tento zdroj ďalej uvádza: "Výstavba trvala 18 mesiacov. Zdĺhavý bol proces prípravy, ktorý sa začal už v roku 1999." Z tohto vyplýva, že projekt sa pripravoval ešte v čase keď bol Jozef Žiška primátorom Trenčína (1994-2002)

správe (.doc str. 2) zo stretnutia monitorujúcej komisie ISPA v Bratislave, sa uvádza, že v prípade ak Komisia potvrdí kontrakt týkajúci sa čističky v Trenčíne, bol by to prvý kontrakt v rámci ISPA na Slovensku. V zozname projektov ISPA za roky 2000 až 2003, je tento projekt uvedený na prvom mieste v rámci slovenských projektov a je zrejmé, že bol schválený už v roku 2000, kedy bola organizácia ISPA zároveň založená. Aj ostatné krajiny zo strednej a východnej Európy však mali schválené niektoré projekty už v roku 2000, pričom nedokážeme zistiť, či bol ten trenčiansky prvý aj vrámci krajín strednej a východnej Európy.

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2014
success
error