DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Žiška

Nestraníci

Keď som odchádzal z mesta ... tak som asi ako jediný na Slovensku odovzdával mesto s prebytkovým rozpočtom, s vysporiadaným majetkom a s fungujúcimi mestskými organizáciami .. odovzdal som vtedy 52 miliónov (SKK, pozn.) prebytku finančného ...

Trencín - komunálne volby 2014 - 01.11.2014
Nepravda

Nepodarilo sa nám zistiť presné údaje o hospodárení mesta Trenčín za rok 2002, dostupné zdroje však naznačujú, že mesto v posledných rokoch Žiškovho pôsobenia vo funkcii primátora vykazovalo prebytok v hospodárení. Nie je však pravda, že by žiadne iné mesto v tom čase nemalo prebytok v rozpočte. Pri náhodnom preverovaní ostatných slovenských miest sme narazili na niekoľko takýchto prípadov. Výrok na základe uvedeného hodnotíme ako nepravdivý.

Podľa oficiálnej stránky mesta Handlová, malo mesto za rok 2002 prebytok v rozpočte. Podobne Žárnovica uvádza na svojej stránke informácie o rokoch 2002 až 2007, kedy bolo finančné hospodárenie mesta ukončené prebytkom. Aj mesto Prešov uzatváralo svoje hospodárenie s účtovným prebytkom, a to napr. v roku 2000, 2001 alebo 2003. Aj rozpočet Prešova na rok 2002 bol schválený ako prebytkový, nepodarilo sa nám však overiť, či v prebytku aj skutočne ostal.

Jozef Žiška končil na poste primátora mesta Trenčín koncom roku 2002. Začiatkom daného roku Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet s miernym schodkom, nepodarilo sa nám však nájsť informácie o stave koncom roku 2002 a teda pri odchode Žišku z funkcie. Z dostupných informácií ale vyplýva, že počas predchádzajúcich rokov Žiškovho pôsobenia vo funkcii primátora bolo možné záverečné účty mesta označiť za prebytkové.

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2014
success
error